Release 3.9 – Augustus 2014

Digitaal factureren verbeterd

Per klant kan met een vinkje worden aangegeven welke contactpersonen de factuur digitaal dienen te ontvangen. Als een factuur digitaal moet worden verstuurd kleurt deze rood in het factuur overzicht na het aanmaken van de factuur. Ook kan worden aangegeven dat de factuur alleen nog maar digitaal wordt verstuurd, deze komt dan niet meer terug in de verzamel PDF.

Uitgebreide zoekfunctie order overzicht

De zoekfunctie in het order overzicht is sterk verbeterd. Er kan nu ook worden gezocht in gegevens van de bestemmingen zoals naam of plaats. Klik voor meer informatie op het informatie icoon.

Facturen groeperen met factuurtypen

Met de nieuwe optie voor factuurtypen kunt u facturen van bepaalde klanten apart aanmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld een factuurtype aanmaken voor klanten die wekelijks, om de week of maandelijks moeten worden gefactureerd.

Factuur korting of toeslag

Per klant kan een korting of toeslag worden ingesteld die wordt berekend over het totale factuurbedrag.

Prijs vastzetten

Bij het invoeren van een order kan de verkoopprijs worden vastgezet. Dit is bijvoorbeeld handig als u met uw klant vooraf een prijs heeft afgesproken die niet mag wijzigen.

Minimum aantal kilometers instelbaar per voertuig

Per voertuig kunnen een minimum aantal kilometers worden opgegeven. Indien het berekende aantal kilometers hieronder komt wordt het minimum aangehouden voor de prijsberekening.

Klantnummer en vervoerdernummer instelbaar

Bij het aanmaken van een nieuwe klant of een nieuwe vervoerder kan nu zelf een klantnummer of vervoerdernummer worden gekozen.

Diverse veranderingen
  • Opmerkingen velden voor intern gebruik en op de inkoopfactuur toegevoegd
  • In het order overzicht kan in één keer aan meerdere orders een vervoerder worden toegekend
  • Melding indien order e-mail naar klant of vervoerder al eerder is verstuurd
  • Vervoerder gegevens verbergen op de vrachtbrief voor aanmaken van een vrachtbrief in opdracht van een andere vervoerder (white label)
  • Instelbaar verschil tussen order tijdstip en ophaal tijd eerste bestemming
  • Instelbaar voorloopnummer voor de factuurnummers
  • Koppeling met Twinfield boekhouding
  • Koppeling met vervoerder Packs