Release 3.8 – December 2013

Diverse verbeteringen
  • Nieuwe lay-out in orderschermen en web-order omgeving
  • Bij het factureren is het mogelijk om vanuit een lijst een selectie van meerdere klanten in één keer te factureren
  • In het klanten overzicht kunnen klanten gedeactiveerd worden. Bij het aanmaken van een nieuwe order worden deze klanten dan grijs weergegeven en zijn niet te kiezen. Deze functie is bijvoorbeeld handig voor klanten waar u tijdelijk niet aan levert vanwege een betalingsachterstand.
  • De ophaal- en aflevertijden worden op de vrachtbrief weergegeven
  • Naast een absolute kilometercorrectie per klant kan ook een percentage ingesteld worden
  • Bij het e-mailen van een vervoersopdracht kan de vrachtbrief als bijlage meegestuurd worden
  • Bij het versturen van een betalingsherinnering kan een eigen tekst worden toegevoegd
  • Op de factuur wordt de uiterste datum voor betaling weergegeven i.p.v. de betalingstermijn
CMR vrachtbrieven afdrukken

Naast de standaard EasyTrans vrachtbrief kan nu ook een CMR overlay worden aangemaakt. Hiermee worden alle gegevens op de juiste plek op een officieel CMR document geprint. De lay-out is getest met de CMR’s van Beurtvaartadres en cmrconcurrent.nl.

Verbeteringen inkoopmodule
  • Net als bij de verkoop kilometers kan nu ook voor de inkoop kilometers per vervoerder een kilometer correctie worden ingevoerd (procentueel en absoluut)
  • Na het aanmaken van een inkoopfactuur kan deze worden gemaild vanuit het inkoopfactuur overzicht
 Uitgebreide pakketinvoer voor web-orders

Net als bij de planning kan nu ook bij het plaatsen van een web-order per colli de gewichten, afmetingen, etc. worden opgegeven. Per product kan worden ingesteld of deze nieuwe uitgebreide pakketinvoer moet worden gebruikt of alleen de huidige totalen invoer.

UPS module

Met de UPS module worden eenvoudig zendingen verstuurd via UPS. De module bevat onder andere aanmelden, prijs opvragen, verzendlabel printen en track & trace informatie. Integratie in de web-order omgeving zorgt ervoor dat de klant zelf het label kan printen en de status van de zending kan volgen.