Release 3.7 – Mei 2013

Nieuwe lay-out

Alle overzichten zijn van een nieuwe frisse lay-out voorzien. Deze lay-out zal ook in de overige schermen worden doorgevoerd.

Verbeteringen inkoop module
  • In het inkoopfactuur overzicht kunnen inkoopfacturen als voldaan worden gemarkeerd en staan de totalen onderaan de pagina.
  • In het order overzicht kunnen orders “gereed voor inkoop” worden gemarkeerd. Hierna kan voor deze orders een inkoopfactuur worden aangemaakt.
  • Gegevens van de inkoopfacturen kunnen via de export functie worden geëxporteerd.
  • Per vervoerder kan worden aangegeven of deze BTW plichtig is. Er worden dan inkoopfacturen met of zonder BTW aangemaakt.
Periode omzet overzicht

Via de export functie kan een overzicht van de omzet per klant worden aangemaakt.

Nieuwe opties instelbaar per product

Per product zijn een aantal nieuwe opties instelbaar:

  • Periode ophaal/aflever tijd in te vullen per bestemming. In plaats van één tijdstip kan een van … tot … worden ingevuld.
  • De ophaal/aflever tijd of periode kan worden weergegeven in de web-order omgeving zodat klanten per bestemming een tijd kunnen opgeven.
  • Product verbergen in de web-order omgeving.
  • Pop-up voor de afmeld e-mail bij het afmelden van een order uitzetten.
Orders kopiëren in web-order omgeving

Klanten kunnen orders die vaker voorkomen kopiëren zodat deze snel opnieuw kunnen worden aangemeld.

Keuze e-mail adres bij afmelden van een order

Bij het afmelden van een order kan worden geselecteerd naar welke contactpersoon de afmeld e-mail wordt verstuurd. Indien een web-order is geplaatst wordt de contactpersoon die de order heeft aangemeld automatisch als ontvanger geselecteerd.

Module meerdere bedrijfsnamen (gescheiden facturatie)

Er is een nieuwe module beschikbaar waarmee u in EasyTrans met meerdere administraties kunt werken. Er kan dan een gescheiden facturatie worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld handig indien u meerdere bedrijfsnamen hanteert.

BIC/IBAN, klaar voor SEPA

Het is nu mogelijk voor uzelf, uw klanten en vervoerders BIC/IBAN nummers in te voeren. Ook kunt u bestaande rekeningnummers eenvoudig omzetten naar het nieuwe IBAN rekeningnummer. Na het omzetten verschijnt het nieuwe IBAN nummer automatisch op uw factuur lay-out. Hiermee is EasyTrans klaar voor SEPA.

Koppelen met andere systemen

EasyTrans biedt uitgebreide mogelijkheden om te koppelen met systemen van derden. Ze hebben wij een API beschikbaar voor het importeren van orders, het automatisch exporteren van klant- en factuurgegevens, etc. Data uitwisseling kan op diverse manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld via JSON, XML of CSV. Heeft u interesse in een koppeling, neem dan contact met ons op.

Vrachtbrief bijvoegen bij digitaal factureren

Wanneer u getekende vrachtbrieven in scant en opslaat bij de order kunnen deze automatisch worden meegestuurd met de factuur. De klant ontvangt dan het bewijs van aflevering samen met de factuur.

Nieuw rechten niveau “Beperkte toegang web-ordering”

Met het nieuwe rechten niveau “Beperkte toegang web-ordering” kunnen contactpersonen van klanten inloggen om een web-order te plaatsen, maar zien zij geen tarieven. Ook kan het factuur overzicht niet worden ingezien. Dit is bijvoorbeeld handig voor een binnendienst.