Release 3.1 – Augustus 2011

Nieuwe kleuren en lay-out voor order status

De standaard kleuren voor de order statussen zijn gewijzigd. Via het menu onder ‘Instellingen->Kleuren’ kunt u van de nieuwe kleuren gebruik maken door op de knop ‘Standaard kleuren gebruiken’ te klikken. Om de oude kleuren te gebruiken klikt u op de knop ‘Hoog contrast kleuren gebruiken’.

Extra order status ‘Gecontroleerd’

Via het menu onder ‘Instellingen->Algemeen’ is een nieuwe optie ‘Orderstatus Gecontroleerd gebruiken’ beschikbaar. Deze extra status kan worden gebruikt om orders niet direct te factureren nadat deze zijn afgemeld. Dit is bijvoorbeeld handig als afgemelde orders nog door iemand moeten worden gecontroleerd of als er na het afmelden nog gegevens aan de orders moeten worden toegevoegd voordat deze kunnen worden gefactureerd. De extra status is standaard uitgeschakeld en kan zelf worden ingeschakeld.

Tariefsoort uurtarief

Er kunnen nu ook tarieven op basis van uren worden ingevoerd. Een tarief op uurbasis kan worden aangemaakt door de tariefsoort ‘Uurtarief (uur)’ te kiezen. Het aantal uren kan bij de orders worden ingevoerd.