Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Vervoersopdracht sturen

Zodra u een chauffeur toegang heeft gegeven tot uw Vervoerder Portal kunt u orders als vervoersopdracht versturen naar diens Chauffeur App. U doet dit door de order te plannen op de betreffende vervoerder. De ordergegevens worden dan direct verstuurd!

Order plannen

U plant een order in EasyTrans door eenvoudigweg een vervoerder vast te leggen bij een order. Dit kan vanuit een order of vanuit het orderoverzicht. Kiest u een vervoerder die toegang heeft tot uw Vervoerder Portal/Chauffeur App? Dan wordt de order direct als vervoersopdracht verstuurd.
Tip: Vervoerders die toegang hebben tot uw Vervoerder Portal zijn in EasyTrans eenvoudig te herkennen aan een groen bolletje voor diens naam.

Vanuit order

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Order overzicht’
 2. Open de order die u wilt versturen naar de chauffeur
 3. Selecteer bij ‘Vervoerder’ de desbetreffende vervoerder
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om terug te keren naar het orderoverzicht

Vanuit orderoverzicht

Vanuit het orderoverzicht kunt u via een snelbewerking ook meerdere orders tegelijk inplannen.

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Order overzicht’
 2. Selecteer (in de eerste kolom) de orders die u wilt versturen naar de chauffeur
 3. Selecteer de snelbewerking ‘Vervoerder’
  1. Onderaan uw orderoverzicht vindt u bij ‘Met geselecteerde orders’ diverse snelbewerkingen
  2. Selecteer bij ‘Order wijzigen’ de optie ‘Vervoerder’
 4. Selecteer de desbetreffende vervoerder
 5. Klik op ‘OK’ om uw keuze te bevestigen

Inkoopmodule

Met de Inkoopmodule van EasyTrans Software kunt u de inkoopkosten en opbrengsten van uw transportopdrachten bijhouden. U kunt aan ieder verkooptarief een inkooptarief koppelen, eventueel met specifieke tarieven per vervoerder. U ziet hierdoor direct wat een order kost én oplevert. U kunt afgesproken prijzen per e-mail bevestigen naar uw vervoerder of delen via de Chauffeur App. Daarnaast kunt u eenvoudig inkoopfacturen maken, waarmee u bijvoorbeeld kunt controleren of gedeclareerde bedragen correct zijn.

Inkooptarieven delen

Zodra u een vervoerder inplant bij een order, gaat het versturen van een vervoersopdrachten naar diens Chauffeur App geheel automatisch. Of de overeengekomen prijzen inzichtelijk zijn voor de vervoerder hangt af van de ingestelde gebruikersrechten. U bepaalt zelf welke chauffeur/vervoerder toegang krijgt tot uw Vervoerder Portal, én met welke rechten.

Documentopslag module

Met de Documentopslag module van EasyTrans Software kunt u documenten bij uw transportorders opslaan. U kunt bijvoorbeeld ondertekende transportdocumenten, afbeeldingen, douanepapieren of originele orders direct bij uw transportopdrachten bewaren. Dit helpt u om uw dossierbeheer veilig en volledig te digitaliseren in uw TMS!

Documenten delen

Wanneer u gebruik maakt van een Vervoerder Portal/Chauffeur App, gecombineerd met de Documentopslag module kunt u ook documenten delen via het Vervoerder Portal. U kunt documenten optioneel zichtbaar maken voor chauffeurs én u kunt ook documenten ontvangen! Of u documenten deelt bij het versturen van een vervoersopdracht hangt af van de instellingen bij uw Documentopslag module. Meer informatie over het delen van documenten vindt u in het artikel: Documenten delen

Module Routeplanning & Optimalisatie

Met de module Routeplanning & Optimalisatie van EasyTrans Software kunt u meerdere orders, van verschillende klanten en/of producten, samenvoegen tot één samengestelde route. Een samengestelde route kunt u vervolgens inplannen op een chauffeur of externe vervoerder. Daarnaast kunt u met de module optimale routes genereren van (samengestelde) orders.

Samengestelde route

Een samengestelde route is gekoppeld aan de originele orders. Een chauffeur ontvangt uitsluitend de samengestelde route in diens Chauffeur App. De afmeldinformatie wordt echter teruggekoppeld naar zowel de originele order als naar de samengestelde route.

INHOUD