Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Wat is een Vervoerder Portal?

Een Vervoerder Portal biedt planners de mogelijkheid om geautomatiseerd vervoersopdrachten te versturen naar Chauffeurs Apps. Een chauffeur navigeert vervolgens met behulp van de Chauffeurs App eenvoudig naar de bestemming. De ontvanger tekent voor ontvangst op het scherm en deze digitale handtekening is – samen met de overige afmeldinformatie en eventuele afbeeldingen – direct beschikbaar in de planomgeving. Verregaande automatisering van de transportketen dus!

Functies Vervoerder Portal

Vervoersopdrachten

Geautomatiseerd nieuwe vervoersopdrachten doorgeven (planning) en ontvangen (vervoerder) is onderdeel van een Vervoerder Portal. Een vervoersopdracht versturen naar een Chauffeurs App gaat geheel geautomatiseerd. Zodra u een vervoerder/chauffeur inplant bij een order wordt de opdracht automatisch verzonden! Met een Vervoerder Portal geeft u uw vervoerders inzage in alle gereden en geplande ritten. De Vervoerder Portal/Chauffeurs App bevat een helder orderoverzicht waarin gefilterd, gezocht of gesorteerd kan worden.

Chauffeurs App

De vervoerdersportal kan door een chauffeur gebruikt worden als Chauffeurs App. Met de Chauffeurs App kunnen orders onderweg worden verwerkt. Een chauffeur kan eenvoudig naar de bestemming(en) navigeren en de orders met alle benodigde informatie afmelden naar de planning óf direct naar de klant! De communicatie tussen planning, vervoerder én klant kan dus zeer efficiënt ingericht worden!

Afmeldgegevens

Alle afmeldgegevens die worden vastgelegd met de Chauffeurs App – zoals bijvoorbeeld digitale handtekeningen, afbeeldingen, namen, tijden, etc. – worden direct naar de planning verstuurd.
Tip: Doordat uw ordergegevens altijd helemaal up to date zijn wordt ook uw Track & Trace pagina automatisch bijgewerkt. Ook uw klant blijft dus op de hoogte van de status van een order!
Gebruikt u een Klanten Portal? Standaard afmeldgegevens zijn ook hier direct zichtbaar!

Afleverbevestiging

Indien gewenst kunt u uw klanten na het afronden van de transportopdracht een afleverbevestiging sturen. Hierbij kunt u (digitaal) getekende vrachtbrieven of ontvangen afbeeldingen meesturen.

Onbeperkt aantal gebruikers

U bepaalt zelf welke chauffeur/vervoerder toegang krijgt tot uw Vervoerder Portal, én met welke rechten. Bij EasyTrans Software betaald u niet per gebruiker, u kunt dus een onbeperkt aantal chauffeurs toegang geven.

Koppeling EasyTrans Onderling

Bij EasyTrans Software kunt u (kosteloos) EasyTrans systemen met elkaar koppelen. Werkt u met een externe vervoerder die ook EasyTrans gebruikt? Door een Koppeling EasyTrans Onderling te activeren kunt u eenvoudig ordergegevens uitwisselen. Maken beide systemen daarbij gebruik van een Vervoerder Portal/Chauffeurs App? Dan kunt u ook afmeldgegevens delen!

Inkoopmodule

Met de Inkoopmodule van EasyTrans Software kunt u inkoopkosten en opbrengsten van transportopdrachten bijhouden. U kunt aan ieder verkooptarief een inkooptarief koppelen, eventueel met specifieke tarieven per vervoerder. U ziet hierdoor direct wat een order kost én oplevert. U kunt de overeengekomen prijzen per e-mail bevestigen naar uw vervoerder of delen via de Vervoerder Portal/Chauffeurs App. Daarnaast kunt u ook inkoopfacturen maken, waarmee u bijvoorbeeld kunt controleren of gedeclareerde bedragen correct zijn.

Inkooptarieven delen

Gebruikt u de Inkoopmodule van EasyTrans Software? Dan kunt u de overeengekomen inkooptarieven optioneel delen via het Vervoerder Portal. Doordat vervoerders altijd inzage hebben in lopende en afgeronde transportopdrachten kunnen zij direct zien wat een order opbrengt. Ideaal wanneer u werkt met externe vervoerders, zij zien direct hun opbrengsten en dus ook het bedrag wat gedeclareerd mag worden.

Module Routeplanning & Optimalisatie

Met de module Routeplanning & Optimalisatie van EasyTrans Software kunt u meerdere orders, van verschillende klanten en/of producten, samenvoegen tot één samengestelde route. Een samengestelde route kunt u vervolgens optimaliseren en inplannen op een chauffeur of externe vervoerder.

Samengestelde route

Samengestelde route zijn gekoppeld aan de originele orders. Plant u een chauffeur in die gebruik maakt van de Chauffeurs App? Dan ontvangt de chauffeur uitsluitend de samengestelde route in diens Chauffeurs App. De afmeldinformatie wordt echter teruggekoppeld naar zowel de originele order als naar de samengestelde route.

Documentopslag module

Met de Documentopslag module van EasyTrans Software kunt u documenten bij uw transportorders opslaan. U kunt bijvoorbeeld douanepapieren of originele orders direct bij uw transportopdrachten bewaren. Dit helpt u om uw dossierbeheer veilig en volledig te digitaliseren in uw TMS!

Bij het opslaan van een document kunt u vastleggen of het gaat om een intern of openbaar document. Interne documenten zijn alleen in te zien vanuit de planomgeving en worden nooit gedeeld met klanten en/of vervoerders. Openbare documenten zijn zichtbaar in een Klanten Portal en optioneel ook in een Vervoerder Portal. Daarnaast kunt u openbare documenten op diverse manieren delen met uw klanten en/of vervoerders.

Documenten delen

U kunt er optioneel dus voor kiezen om opgeslagen (openbare) documenten te delen via uw Vervoerder Portal. De chauffeur kan de documenten inzien bij de ontvangen orders.

Documenten ontvangen

Wanneer u gebruik maakt van de Documentopslag module kan een chauffeur bij de ontvangen vervoersopdrachten ook documenten opslaan ten behoeve van uw dossierbeheer! Om te voorkomen dat opgeslagen documenten zonder controle gedeeld worden met klanten, kunt u optioneel instellen dat de documenten automatisch als intern document worden opgeslagen.

INHOUD