Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Exporteren

Met een Premium- of Premium Plus Pakket van EasyTrans Software beschik je over een uitgebreide exportfunctie. Met de exportfunctie kun je gegevens uit EasyTrans exporteren naar diverse bestandtypen, je kunt hierbij filteren op periode, klant, product, vervoerder, voertuig en orderstatus.

Exporteren

 1. Ga via het hoofdmenu ‘Algemeen’ naar ‘Exporteren’
 2. Selecteer bij ‘Kies de te exporteren gegevens’ welk exportbestand je wilt exporteren
 3. Selecteer bij ‘Kies het exporttype’ een bestandtype
 4. Optioneel; Stel filters in
  Bijvoorbeeld, wanneer je een jaar rapportage van een specifieke klant of vervoerder wilt uitdraaien.
 5. Klik op ‘Uitvoeren’

Het exportbestand wordt gedownload.

Exportfuncties

De exportfunctie binnen EasyTrans is zeer uitgebreid.

Export met betrekking tot orders

 • Orders – Eenvoudig
  De bestemmingen zijn samengevat in één kolom. Bevat geen informatie over de goederen.
 • Orders – Gedetailleerd
  De bestemmingen zijn verdeeld in ophaal- en aflever kolommen. Ook worden de goederen weergegeven. Bij meerdere laad- of losadressen worden de gegevens onder elkaar in dezelfde kolom geplaatst.
 • Orders – Uitgebreid
  Geeft een uitgebreide weergave van de orderdetails. Deze export bestaat uit twee werkbladen. Het eerste werkblad geeft de orderdetails weer, het tweede werkblad de bestemmingen en goederen.
 • Orders – Gefactureerde orders met afleverinformatie
  Dit overzicht bevat de afleverinformatie van de laatste bestemming van de order.
 • Order – Tarieven
  Geeft een weergave van alle tariefregels bij de orders.
 • Orders – Omzet per klant / vervoerder* / product / voertuigtype / wagenpark
  Overzicht van de order totalen per klant, vervoerder,* product, voertuigtype of wagenpark.
  *Vervoerder alleen van toepassing bij gebruik van de inkoopmodule

Overige export mogelijkheden

 • Klanten & Contactpersonen
  Deze export bestaat uit twee werkbladen. Het eerste werkblad geeft de klantdetails weer, het tweede werkblad de contactpersonen.
 • Facturen
  Overzicht van alle verkoopfacturen.
 • Inkoopfacturen
  Overzicht van alle inkoopfacturen. Alleen van toepassing bij gebruik van de inkoopmodule
 • Betaalbestand (SEPAtool.nl)
  Met een betaalbestand kun je automatisch je inkoopfacturen betalen. Het betaalbestand dat EasyTrans genereert is geschikt voor gebruik met SEPAtool.nl. Deze tool converteert het aangemaakte CSV bestand naar een SEPA XML bestand dat door alle gangbare banken kan worden ingelezen. Alleen van toepassing bij gebruik van de inkoopmodule
 • Openstaande facturen per klant
  Overzicht van de totale openstaande factuurbedragen per klant. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
 • Vervoerders
  Overzicht van alle vervoerders.
 • Adresboek
  Overzicht van alle adressen in het adresboek gerangschikt per klant.
 • Orders voor import in andere EasyTrans
  Met deze export kunnen orders worden geïmporteerd in een ander EasyTrans systeem. Voordat het bestand kan worden geïmporteerd dient nog wel het productnummer van het doelsysteem te worden ingevuld.
 • Afwijkende tarieven per klant
  Overzicht van alle afwijkende tarieven per klant.
 • Aangepaste export
  Tip: Op verzoek bieden wij diverse maatwerk export functies zoals koppelingen met boekhoudpakketten en andere systemen.
  Indien je interesse hebt in een aangepaste export functie, neem dan contact met ons op.
INHOUD