Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Standaard tarief invoeren

Een standaard tarief die je bij de diensten hanteert kun je invoeren in het TMS EasyTrans. Standaard tariefsoorten in EasyTrans zijn bijvoorbeeld tarieven op basis van kilometers, stops, colli, gewicht, laadmeter, volume, wachttijd, uren, etc. Al deze belangrijke gegevens kun je in de orders vastleggen. Zijn er gegevens bekend? En is hier een tarief voor aanwezig? Dan wordt direct de juiste prijs berekend!

Uiteraard kun je bij een product (dienst) meerdere tarieven vastleggen. Een product als ‘spoedopdracht’ kan bijvoorbeeld een kilometertarief, stopprijs en een brandstoftoeslag hebben. Terwijl je bij een ‘overnight’ product wellicht alleen een prijs per colli berekend. Door de producten (diensten) en tarieven goed vast te leggen kun je optimaal gebruik maken van de geautomatiseerde prijsberekeningen binnen EasyTrans.

Een tarief koppel je aan een product en kan daarnaast ook nog specifiek gelden bij een bepaald voertuigtype, of bij een specifieke klant.
Voor je tarieven kunt gaan invoeren moeten daarom de volgende gegevens zijn vastgelegd zijn in het TMS:

Standaard tarief invoeren

Bij het vastleggen van tarieven zijn er diverse geavanceerde mogelijkheden. Standaard tariefsoorten zijn bijvoorbeeld tarieven op basis van kilometers, stops, colli, gewicht, laadmeter, wachttijd, uren, etc. Al deze belangrijke gegevens kun je in de orders vastleggen. Zijn er gegevens bekend? En is hier een tarief voor aanwezig? Dan berekend het systeem direct de juiste prijs!

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’
 2. Klik op ‘Nieuw tarief toevoegen’ en leg het tarief vast:
  1. ‘Omschrijving’
   Geef de benaming van het tarief in.
   Voorbeelden: ‘Prijs per kilometer’, ‘Wachttijd’, ‘Extra stop’, ‘Ritprijs’ of ‘Brandstoftoeslag’.
  2. ‘Tariefsoort’;
   Geef aan met welke gegevens het tarief berekend dient te worden:

   • Afstand (km): Het aantal ingegeven/berekende kilometers in de order.
   • Stops: Het aantal ingegeven/berekende extra stops in een order.
    Bij de geautomatiseerde stopsberekening in een order worden de eerste twee bestemmingen niet als stop gerekend, enkel de extra stops. Wil je vanaf het eerste afleveradres de stops rekenen, dan kan je dit aanpassen bij de geavanceerde instellingen.
   • Colli: Het ingegeven aantal te vervoeren stuks goederen.
   • Gewicht totaal: Het totaalgewicht, dus het gewicht van alle ingegeven goederen bij elkaar opgeteld.
   • Volume: Lengte x breedte x hoogte x aantal van de ingegeven colli.
   • Laadmeter: Laadmeter van de ingegeven colli
    Wanneer je bij de te vervoeren goederen de lengte en breedte ingeeft wordt automatisch het aantal laadmeters berekend.
   • Wachttijd: Ingegeven wachttijd in minuten.
    Bereken je het tarief voor wachttijden in uren? Deel deze prijs dan door 60.
   • Laad-/lostijd: Ingegeven laad- en lostijd in minuten.
    Bereken je het tarief voor laad- en lostijden in uren? Deel deze prijs dan door 60.
   • Uurtarief: Prijs per ingegeven aantal uren.
   • Vast bedrag: Een vast te berekenen bedrag voor bijvoorbeeld een stadsrit, een starttarief of een afgesproken ritprijs.
   • Totaal: Ten behoeve van een percentage over het totaalbedrag.
    Let op: Kan alleen gebruikt worden in combinatie met een percentage.
   • Brandstoftoeslag: Berekent een brandstoftoeslag over alle tarieven waarbij de optie ‘Brandstoftoeslag toepassen’ actief is. Een uitgebreide uitleg is te vinden in het artikel: Brandstoftoeslag
   • Eigen tariefsoorten: Naast bovengenoemde standaard tariefsoorten is het ook mogelijk om ‘Eigen tariefsoorten’ aan te maken via de menuoptie ‘Tariefsoorten’. Hiermee kun je bijvoorbeeld tariefsoorten zoals Pallet of Container aanmaken. De aantallen waarmee het tariefsoort berekend moet worden kun je in een order ingeven via de knop ‘Goederen & Verdeling’.
    Een uitgebreide uitleg over ‘Eigen tariefsoorten’ is te vinden in het artikel: Eigen tariefsoorten
  3. ‘Product’
   Selecteer het product waar het tarief wil koppelen.
   Let op: Is het tarief op meerdere producten van toepassing? Maak dan voor ieder product een apart tarief aan.
  4. ‘Voertuig’
   Betreft het een tarief dat specifiek bij een voertuigtype hoort? Selecteer hier dan het juiste voertuigtype.
   Voorbeeld: Een kilometertarief is soms verschillend per voertuig terwijl de brandstoftoeslag vaak voor ieder voertuig gelijk is.
  5. (Indien van toepassing) ‘Gewichts- en volumeklassen’
   Bij de tariefsoorten ‘Colli’ en ‘Eigen tariefsoort‘ is het mogelijk een tarief binnen een bepaalde gewichts- en/of volumeklasse te activeren. Bijvoorbeeld voor tarieven o.b.v. gewicht bij pakketten.
  6. ‘Tarief activeren’
   Stel in of het tarief standaard -, niet standaard-, of dynamisch actief moet zijn:

   • Standaard wel actief: Zijn er gegevens over het gekozen tariefsoort bekend? Het tarief wordt direct berekend bij de prijsberekening in een order. Het tarief is altijd zichtbaar bij ‘Prijsberekening’ in het orderscherm – ook zonder te berekenen gegevens – en kan naar wens handmatig worden uitgezet.
   • Niet standaard actief: Je kunt het tarief handmatig activeren bij de prijsberekening in een order.
   • Tarief altijd actief: Het tarief is altijd actief en kan niet handmatig uitgezet worden bij de prijsberekening in een order. Daarnaast wordt het tarief enkel getoond als het ook echt berekend wordt, wanneer de prijs (nog) nul is wordt het tarief niet weergegeven in een orderscherm. Voorbeeld: Handig bij bijvoorbeeld wachttijden; Zolang er geen wachttijd is ingevuld, is de prijs nul en wordt het tarief niet weergegeven.
   • Dynamisch actief: Tarieven activeren o.b.v. zones. Bijvoorbeeld voor postcodegebieden, weekenden of landen.
    Beschikbaar bij een Premium of Premium Plus pakket van EasyTrans software
  7. ‘Tarief als prijs of percentage’
   Selecteer of het tarief een prijs of percentage is.
  8. ‘Tarief’
   Geef het tarief of het percentage in.
  9. (Indien van toepassing) ‘Minimum bedrag’
   Wanneer een prijsberekening van het tarief onder het dit bedrag valt, wordt het ingegeven minimumbedrag berekend.
   Tip: Een minimumbedrag is snel te herkennen in een order. Deze wordt altijd aangeduid met een stippellijn onder het bedrag.
  10. (Optioneel) Functies Inkoopmodule
   Maak je gebruik van de Inkoopmodule? Dan kun je ook de inkooptarieven vastleggen:

   • ‘Inkooptarief’
   • (Indien van toepassing) ‘Minimum inkoopbedrag’
   • (Optioneel) ‘Tarief niet op de inkoopfactuur vermelden’;

   Een uitgebreide uitleg over het vastleggen van inkooptarieven is te vinden in het artikel: Inkooptarieven vastleggen

  11. (Optioneel) Functies Klanten Portal
   Bied je de diensten aan via het Klanten Portal? Dan kun je tarieven selecteerbaar maken voor web-ordering. Bijvoorbeeld om een aanvullende dienst als een aanvullende verzekering te kunnen bieden.

   • ‘Tarief door klant te selecteren in web-order omgeving’

   Een uitgebreide uitleg over het vastleggen van producten en tarieven t.b.v. een Klanten Portal is te vinden in het artikel: KlantenPortal/Diensten en Tarieven

  12. (Optioneel) ‘Volgorde’
   Heeft het geselecteerde product meerdere tarieven? Je kunt een cijfer ingeven waarmee de volgorde van weergave wordt bepaald, bijvoorbeeld bij de prijsberekening in een order. Het tarief met het laagste nummer wordt hierin bovenaan weergegeven.
   Tip: Gebruik tientallen zodat je later eenvoudig tarieven kunt tussenvoegen!
 3. Klik op ‘Opslaan’

Het standaardtarief is nu opgeslagen.

Klantspecifieke tarieven

Aan de rechterzijde van het scherm kun je bij ‘Afwijkend tarief per klant’ nu eventueel klantspecifieke prijsafspraken vastleggen.

 1. (Indien van toepassing) Leg bij ‘Afwijkend tarief per klant’ afwijkende prijsafspraken vast:
  1. ‘Klant’
   Selecteer de betreffende klant
  2. ‘Afwijkend tarief’
   Geef het tarief of het percentage in
  3. (Indien van toepassing) ‘Afwijkend minimumbedrag’
   Geef het minimum tarief in
 2. Druk op ‘Enter’ of klik op ‘Opslaan’ om het klantspecifieke tarief op te slaan

Herhaal bovenstaande stappen om alle afwijkende prijsafspraken vast te leggen.

Afwijkende inkooptarieven

Wanneer je gebruik maakt van de Inkoopmodule kun je aan ieder verkooptarief een inkooptarief koppelen. Je kunt hierbij uiteraard ook afwijkende tarieven per vervoerder vastleggen.
Een uitgebreide uitleg over het vastleggen van inkooptarieven is te vinden in het artikel: Inkooptarieven vastleggen

INHOUD