Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Gewichts- en volumeklassen

Door producten en tarieven goed vast te leggen wordt bij het ingeven van een order direct de juiste prijs berekend! De prijzen (tarieven) die bij je transportdiensten (producten) horen, kun je in EasyTrans zeer gespecificeerd vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan tarieven op basis van kilometers, stops, colli, gewicht, laadmeter, wachttijd, uren, etc. Bij de tariefsoorten ‘Colli’ en ‘Eigen tariefsoort’ is het mogelijk om een tarief alleen binnen een bepaalde gewichts- en/of volumeklasse te activeren.

Gewichts- en volumeklassen bij tarieven

Bij het ingeven van een tarief leg je vast om wat voor tariefsoort het gaat. Bij de tariefsoorten ‘Colli’ en ‘Eigen tariefsoort’ is het mogelijk om het tarief (geautomatiseerd) alleen binnen een bepaalde gewichts- en/of volumeklasse te activeren.

Hoe werkt het?

Bij het tarief stel je in binnen welke klasse het tarief berekend moet worden. Bijvoorbeeld, alleen als een colli tussen de 2 kg en 5 kg weegt. Doordat je in een order bij ‘Goederen & Verdeling’ de specificaties vastlegt van de goederen je gaat vervoeren, kan er tijdens de orderentry gecontroleerd worden of het tarief voldoet aan de gestelde eisen. Voldoet je orderingave aan een gestelde klasse? Dan wordt het tarief automatisch geactiveerd!

Gewichts- en volumeklassen invoeren

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’
 2. Open het betreffende tarief, of maak een nieuw tarief aan
  Let op: Gewichts- en Volumeklassen kunnen alleen ingesteld worden bij de tariefsoorten ‘Colli’ en ‘Eigen tariefsoort
 3. Geef bij ‘Gewichts- en volumeklassen’ de gegevens in
  Tip: Vul alleen de gegevens in die van toepassing zijn! Op de velden die je leeg laat wordt niet gecontroleerd bij de orderentry.

  • Gewicht: Leg het minimum (vanaf) / maximum (tot) gewicht vast, in kg
  • Lengte: Leg de minimale (vanaf) / maximale (tot) lengte vast, in cm
  • Breedte: Leg de minimale (vanaf) / maximale (tot) breedte vast, in cm
  • Hoogte: Leg de minimale (vanaf) / maximale (tot) hoogte vast, in cm
  • Gordelomvang: De gordelomvang wordt bepaald door 1x de lengte + 2x de breedte + 2x de hoogte in cm
  • Volumegewicht: Het volumegewicht is het volume van een colli/eigen tariefsoort, omgerekend naar gewicht. Het volumegewicht wordt bepaald door het volume in cm te delen door de ingestelde factor (meestal 5000). Is het volumegewicht zwaarder dan het eigenlijke gewicht? Dan wordt de zwaarste van de twee genomen.
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om het tarief op te slaan

Een orderingave bij ‘Goederen & Verdeling’ zal voortaan gecontroleerd worden op je vastgestelde klassen. Voldoet je orderingave aan een gestelde klasse? Dan wordt het tarief automatisch geactiveerd!

INHOUD