Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Gewichts- en volumeklassen

Door producten en tarieven goed vast te leggen berekent het systeem bij het ingeven van een order direct de juiste prijs! De prijzen (tarieven) die bij je transportdiensten (producten) horen, kun je in EasyTrans zeer gespecificeerd vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan tarieven op basis van kilometers, stops, colli, gewicht, laadmeter, wachttijd, uren, etc. Bij de tariefsoorten ‘Colli’ en ‘Eigen tariefsoort’ is het mogelijk om een tarief alleen binnen een bepaalde gewichts- en/of volumeklasse te activeren.

Gewichts- en volumeklassen bij tarieven

Bij het ingeven van een tarief leg je vast om wat voor tariefsoort het gaat. Bij de tariefsoorten ‘Colli’, ‘Gewicht’ en ‘Eigen tariefsoort’ is het mogelijk om het tarief (geautomatiseerd) alleen binnen een bepaalde gewichts- en/of volumeklasse te activeren.

Hoe werkt het?

Indien het tarief alleen actief moet zijn binnen een bepaald gewicht of volume, dan kun je dat instellen. Bijvoorbeeld, alleen als een colli tussen de 2 kg en 5 kg weegt. Doordat je in een order bij ‘Goederen & Verdeling’ de specificaties vastlegt van de goederen die je gaat vervoeren, is er een automatisch controle tijdens de orderentry of het tarief voldoet aan de gestelde eisen. Voldoet je order-ingave aan een gestelde klasse? Dan zal het tarief automatisch activeren!

Gewichts- en volumeklassen invoeren

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’
 2. Open het betreffende tarief, of maak een nieuw tarief aan
  Let op: Gewichts- en Volumeklassen  kunnen alleen ingesteld worden bij de tariefsoorten ‘Colli’ ‘Gewicht’ en ‘Eigen tariefsoort’.
 3. Geef bij ‘Gewichts- en volumeklassen’ de gegevens in
  Tip: Vul alleen de gegevens in die van toepassing zijn! Op de velden die je leeg laat is geen controle bij de orderentry.

  • Gewicht: Leg het minimum (vanaf) / maximum (tot) gewicht vast, in kg
  • Lengte: Leg de minimale (vanaf) / maximale (tot) lengte vast, in cm
  • Breedte: Leg de minimale (vanaf) / maximale (tot) breedte vast, in cm
  • Hoogte: Leg de minimale (vanaf) / maximale (tot) hoogte vast, in cm
  • Gordelomvang: De gordelomvang wordt bepaald door 1x de lengte + 2x de breedte + 2x de hoogte in cm
  • Volumegewicht: Het volumegewicht is het volume van een colli/eigen tariefsoort, omgerekend naar gewicht. Het volumegewicht wordt bepaald door het volume in cm te delen door de ingestelde factor (meestal 5000). Is het volumegewicht zwaarder dan het eigenlijke gewicht? Dan wordt de zwaarste van de twee genomen.
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om het tarief op te slaan

Een order-ingave bij ‘Goederen & Verdeling’ zal voortaan gecontroleerd worden op je vastgestelde klassen. Voldoet je order-ingave aan een gestelde klasse? Dan wordt het tarief automatisch geactiveerd!

INHOUD