Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Dynamisch tarief – Land

Met een Premium- of Premium Plus pakket zijn dynamische tarieven onderdeel van het Transport Management Systeem EasyTrans. Dynamische tarieven zijn tarieven die pas activeren er bepaalde gegevens in een order aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld een specifiek land binnen afleverbestemmingen. Handig voor bijvoorbeeld een tarief voor leveringen in het buitenland.

Dynamisch tarief o.b.v. Land

Als een tarief alleen moet activeren als er een bepaald land aanwezig is binnen een order, dan maak je hiervoor een dynamisch tarief aan. Bij ‘Tariefzones instellen’ kun je vervolgens bij ‘zoekwaarde’ de landen waarop gecontroleerd moet worden vastleggen. Dit doe je met behulp van Reguliere expressies.

Nieuwe tariefzone o.b.v. Land

 1. ‘Zoekveld’: Selecteer ‘Land’
  Hiermee controleert het systeem bij de orderentry de invoervelden ‘Land’ op de gewenste landen.
 2. ‘Zoekwaarde’: Leg de gegevens vast waarbij het tarief dient te activeren.
  Gebruik reguliere expressies, waarbij je voor de landen gebruik maakt van de landcodes (twee letterig).
  Tip: Alle beschikbare landcodes zijn ook te vinden via het hoofdmenu ‘Instellingen’> ‘Landen’.
 3. (Optioneel) ‘Bestemming nr.’: Leg vast bij welke bestemming de controle moet zijn op de gewenste gegevens.
  Wil je alle bestemmingen checken? Laat dit vak dan leeg.
 4. ‘OF’ / ‘EN’: Geen bestemmingsnummers ingevuld? Dan is op alle bestemmingen de controle. Kies hier wanneer het tarief geactiveerd moet worden als de opgegeven gegevens gevonden worden:
  ‘OF’: De zoekwaarde moet in MINIMAAL ÉÉN bestemming voorkomen
  ‘EN’: De zoekwaarde moet in ALLE bestemmingen voorkomen
 5. Klik op ‘Opslaan’

Voorbeelden ‘Zoekwaarde’

Bij ‘Zoekwaarde’ leg je de landen vast waarbij het tarief geactiveerd dient te worden. Dit kan met behulp van zeer flexibele reguliere expressies. Bij Dynamisch Tarief – Reguliere expressies kun je hier meer informatie over vinden. Onderstaand vind je voorbeelden van reguliere expressies met landen.

Tarieven voor België en Duitsland

Voorbeeld om tarieven in te voeren die alleen gelden voor leveringen in België en/of Duitsland.

Gebruik hiervoor de zoekwaarde: BE|DE
Uitleg zoekwaarde: Zoek op België (BE). Of zoek op Duitsland (DE):

 • BE: Zoek naar het land België. Waarbij de landcode BE staat voor België.
 • | : Vrij vertaald betekent dit ‘of’. Zoek of naar expressie 1 (BE) of naar (|) expressie 2 (DE)
 • DE: Zoek naar het land Duitsland. Waarbij de landcode DE staat voor Duitsland.

Tarieven voor internationaal transport

Voorbeeld om tarieven in te voeren die gelden voor leveringen buiten Nederland.

Gebruik hiervoor de zoekwaarde: ^(?!NL)
Uitleg zoekwaarde: Zoek op het land Nederland (NL). Is Nederland aanwezig? Dan wordt het tarief niet geactiveerd (?!). Op overige landen wordt het tarief wél geactiveerd.

 • ^: Start de zoekopdracht hier
 • (?!NL): Zoek naar het land Nederland, waarbij de landcode NL staat voor Nederland. Is Nederland aanwezig? ‘?!’ geeft aan dat dit niet is toegestaan, waardoor het tarief niet geactiveerd wordt.
INHOUD