Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Dynamisch tarief – Dag

Met een Premium- of Premium Plus pakket zijn dynamische tarieven onderdeel van het Transport Management Systeem EasyTrans. Dynamische tarieven zijn tarieven die pas activeren wanneer er bepaalde gegevens in een order aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld een bepaalde dag voor het leveren binnen afleverbestemmingen. Handig voor bijvoorbeeld een weekendtoeslag.

Dynamisch tarief o.b.v. Dag

Als een tarief alleen moet activeren als er een bepaalde lever/ontvangstdag aanwezig is binnen een order, dan maak je hiervoor een dynamisch tarief aan. Bij ‘Tariefzones instellen’ kun je vervolgens bij ‘zoekwaarde’ de dagen waarop gecontroleerd moet worden vastleggen. Dit doe je met behulp van Reguliere expressies.

Nieuwe tariefzone o.b.v. Dag

 1. ‘Zoekveld’: Selecteer ‘Datum (dag van de week)’
  Hiermee controleert het systeem bij de orderentry de invoervelden ‘Ophaal/Aflever datum’ op de gewenste dagen.
 2. ‘Zoekwaarde’: Leg de gegevens vast waarbij het tarief geactiveerd dient te worden.
  Gebruik reguliere expressies, waarbij voor de dagen gebruik gemaakt kan worden van de cijfers 1 t/m 7.
  1 staat voor maandag en 7 voor zondag, onderstaand vind je een voorbeeld.
 3. (Optioneel) ‘Bestemming nr.’: Leg vast bij welke bestemming gecontroleerd moet worden op de gegevens.
  Wil je alle bestemmingen checken? Laat dit vak dan leeg.
 4. ‘OF’ / ‘EN’: Geen bestemmingsnummers ingevuld? Dan worden alle bestemmingen gecontroleerd. Kies hier wanneer het tarief geactiveerd moet worden als de opgegeven gegevens gevonden worden:
  ‘OF’: De zoekwaarde moet in MINIMAAL ÉÉN bestemming voorkomen
  ‘EN’: De zoekwaarde moet in ALLE bestemmingen voorkomen
 5. Klik op ‘Opslaan’

Voorbeelden ‘Zoekwaarde’

Bij ‘Zoekwaarde’ leg je de dagen vast waarbij het tarief moet activeren. Dit kan met behulp van zeer flexibele reguliere expressies. Bij Dynamisch Tarief – Reguliere expressies kun je hier meer informatie over vinden. Onderstaand vind je een voorbeeld van reguliere expressies met dagen.

Weekendtoeslag

Voorbeeld ten behoeve van het vastleggen van een weekendtoeslag. De weekendtoeslag geldt bij leveringen op zaterdag en zondag.

Gebruik hiervoor de zoekwaarde: 6|7
Uitleg zoekwaarde: Zoek op dag 6 (zaterdag) of 7 (zondag):

 • 6: Zoek naar dag 6. Waarbij 6 staat voor zaterdag, de 6e dag van de week
 • | : Vrij vertaald betekent dit ‘of’. Zoek of naar expressie 1 (6) of naar (|) expressie 2 (7)
 • 7: Zoek naar dag 7. Waarbij 7 staat voor zondag, de 7e dag van de week
INHOUD