Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Brandstoftoeslag

Om brandstoftoeslagen flexibel in te kunnen zetten is er in EasyTrans een speciale functie aanwezig: het tariefsoort ‘Brandstoftoeslag’.
Per tarief kun je instellen of er wel of geen brandstoftoeslag over berekend dient te worden. Zo kun je dus zelf specificeren waarover je brandstoftoeslag wilt belasten, bijvoorbeeld wel over gereden kilometers maar niet over wachttijden.

Vervolgens maak je een tarief aan met het tariefsoort ‘Brandstoftoeslag’ om de te berekenen toeslag vast te leggen. Gebruik je voor al je diensten dezelfde brandstoftoeslag? Het is ook mogelijk om een algemene brandstoftoeslag vast te leggen!

1. Brandstoftoeslag per tarief

Bij het gebruik van de functie ‘Brandstoftoeslag’ leg je allereerst bij ieder tarief vast of je wel of geen brandstoftoeslag wilt berekenen. Dit kan vanuit het tarief zelf, of vanuit het tarievenoverzicht:

Vanuit tarief

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’
 2. Open een bestaand tarief, of maak een nieuw tarief aan
 3. Stel in of er over het tarief wel of geen brandstof berekend dient te worden:
  • Wel brandstoftoeslag: Vink de optie ‘Brandstoftoeslag toepassen’ aan
  • Geen brandstoftoeslag: Deactiveer de optie ‘Brandstoftoeslag toepassen’
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan

Vanuit tarievenoverzicht

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’
  In de kolom ‘Brandstoftoeslag toepassen’ is af te lezen over welke tarieven wel/geen brandstoftoeslag wordt berekend.
 2. Gebruik de snelbewerking om de instelling naar wens vast te leggen op meerdere tarieven:
  1. Selecteer (in de eerste kolom) alle tarieven waarvan je de brandstoftoeslaginstelling wilt aanpassen
  2. Open de snelbewerkingen (onderaan het tarievenoverzicht bij ‘Met geselecteerde tarieven’) en selecteer de gewenste instelling:
   1. Wel brandstoftoeslag: Kies de optie ‘Brandstoftoeslag toepassen’
   2. Geen brandstoftoeslag: Kies de optie ‘Brandstoftoeslag niet toepassen’
  3. Klik op ‘OK’ om je keuze te bevestigen

Nu er is vastgesteld over welke tarieven er een brandstoftoeslag berekend moet worden, kunnen de brandstoftoeslagen worden vastgelegd.

2. Brandstoftoeslag vastleggen

Maak voor ieder product (dienst) – waarbij dit van toepassing is – een brandstoftarief aan. Om zo vast te leggen welke toeslag berekend moet worden over de geselecteerde tarieven. Zijn de brandstoftoeslagen voor alle beschikbare diensten hetzelfde? Maak dan wel brandstoftarieven aan maar geef geen bedrag/percentage in bij het tarief zelf. Leg in plaats daarvan, het percentage vast als algemene brandstoftoeslag:

Brandstoftoeslag tarief

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’
 2. Klik op ‘Nieuw tarief toevoegen’ om een nieuw tarief aan te maken
  Tip: Meer uitleg over het aanmaken van tarieven is te vinden bij: Standaard tarief invoeren
 3. Leg de brandstoftoeslag als tarief vast, let hierbij op het volgende:
  1. Gebruik tariefsoort ‘Brandstoftoeslag’
  2. Bij een algemene brandstoftoeslag: Maak het veld ‘Tarief’ leeg
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om het tarief op te slaan
 5. Herhaal bovenstaande stappen voor alle producten waarbij je een brandstoftoeslag wilt berekenen

Algemene brandstoftoeslag

Bij je algemene instellingen is het mogelijk om een algemene brandstoftoeslag als percentage vast te leggen. De toeslag die je hier vastlegt wordt gebruikt als percentage bij alle tarieven die zijn ingesteld met het tariefsoort ‘Brandstoftoeslag’ en waarbij het veld ‘Tarief’ leeg is gelaten:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’
 2. Leg bij ‘Betalingsinstellingen’ > ‘Algemene brandstoftoeslag’ de toeslag vast
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de toeslag op te slaan
INHOUD