Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Eigen tariefsoorten

Naast de standaard tariefsoorten is het ook mogelijk om eigen tariefsoorten aan te maken. Hiermee kun je zelf een benaming aan een tariefsoort geven.

Tariefsoorten

Tariefsoorten gebruik je om bij een tarief in te stellen met welke gegevens gerekend moet worden in een order. Zijn er gegevens bekend bij de gekozen tariefsoort? Dan wordt het tarief met behulp van de geautomatiseerde prijsberekening direct berekend.

Standaard tariefsoorten

Standaard tariefsoorten in EasyTrans zijn tarieven op basis van Afstand (km), Stops, Colli, Gewicht, Volume, Laadmeter, Wachttijd, Laad/lostijd, Uurtarief, Vast bedrag en Percentage totaalbedrag.  Al deze belangrijke gegevens kun je in de orders vastleggen. Zijn er gegevens bekend? En is hier een tarief voor aanwezig? Dan wordt direct de juiste prijs berekend!

Eigen tariefsoorten

Je kunt eigen tariefsoorten aanmaken die specifiek voor jouw organisatie van toepassing zijn. Bij het aanmaken van een tarief kun je dan ook kiezen voor deze ‘Eigen tariefsoort’. Zodra het tarief is vastgelegd kun je in een order de te berekenen aantallen via de knop ‘Goederen & Verdeling’ vastleggen. Transporteer je bijvoorbeeld pallets of containers? Dan kun je hier tariefsoorten voor aanmaken. Om zo bijvoorbeeld bij ingave van de eigen tariefsoort ‘pallet’ een tarief ‘prijs per pallet’ te kunnen berekenen.

Goederensoort

Eigen tariefsoorten worden standaard in een order weergegeven ongeacht of er een tarief aan gekoppeld is. De te berekenen aantallen geef je in bij ‘Goederen & Verdeling’.
Het is dus ook mogelijk om deze te gebruiken als goederensoort. Een voorbeeld: Je berekent een rit op kilometerbasis, maar je wilt wel dat planners (of klanten) bij de goederen pallets kunnen ingeven, in plaats van de standaard goederensoort ‘colli’.

Tariefsoort maken

Wil je een tarief gebruiken op basis van een tariefsoort dat niet standaard beschikbaar is in EasyTrans? Dan kun je zelf tariefsoorten aanmaken:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tariefsoorten’
 2. Klik op ‘Nieuw tariefsoort invoeren’ en maak het tariefsoort aan:
  1. ‘Tarief- of goederensoort’
   Geef hier de benaming van de tariefsoort in
  2. (Indien van toepassing) ‘De aantallen van dit tariefsoort niet meetellen op de transportdocumenten’
   Vink aan wanneer het tariefsoort NIET meegeteld moet worden met het totaal aantal te vervoeren goederen.
   Dit tariefsoort komt dan NIET op de transportdocumenten en in de Chauffeurs App naar voren. In het Klanten Portal is dit wel zichtbaar.
   Voorbeeld: Een eigen tariefsoort zoals ‘m2 loodsopslag’ wil je niet meetellen als te vervoeren goederen.
  3. (Optioneel) ‘Volgorde’
   Gebruik je meerdere eigen tariefsoorten? Je kunt een cijfer ingeven waarmee de volgorde van weergave wordt bepaald, bijvoorbeeld bij de ingave in een order. Het tariefsoort met het laagste nummer wordt hierin bovenaan weergegeven.
   Tip: Gebruik tientallen zodat je later eenvoudig tariefsoorten kunt tussenvoegen!
  4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om het tariefsoort op te slaan

De tariefsoort is nu aangemaakt en is te selecteren bij het aanmaken van een tarief.

Let op: Wanneer gebruik wordt gemaakt van meerdere tariefsoorten, dan staat het standaard tariefsoort ‘Colli’ altijd bovenaan de keuzenlijst bij de goederen invoer.

Standaard dimensies

Heb je een tariefsoort aangemaakt met vaste afmetingen, een vast gewicht, of een vaste omschrijving, dan kan dit bij de standaard dimensies worden ingesteld. Deze waarden worden dan als standaardwaarden ingevuld bij de goederen invoer.

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tariefsoorten’
 2. Open het betreffende tariefsoort’
 3. Vul de vaste waarden in onder ‘standaard dimensies’
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om op te slaan

Overzicht Tariefsoorten

Alle tariefsoorten die zijn vastgelegd worden overzichtelijk weergegeven bij ‘Tariefsoorten’. Vanuit het overzicht kun je eenvoudig opgeslagen tariefsoorten opnieuw openen en eventueel bewerken.
Tip: Het overzicht kun je naar wens sorteren of filteren.

Tariefsoort verwijderen

Maak je geen gebruik meer van een eigen tariefsoort?
Het is uiteraard mogelijk om deze te verwijderen uit het Transport Management Systeem:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tariefsoorten’
 2. Klik bij de desbetreffende tariefsoort in de kolom ‘Bewerkingen’ op ‘Verwijderen’
 3. Klik op ‘OK’ om de keuze te bevestigen

Let op: Gebruik je het tariefsoort colli niet, dan kun je deze verbergen.

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Geavanceerd’
 2. Vink bij ‘Instellingen voor goedereninvoer’ ‘Colli verbergen bij goedereninvoer’ aan.
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de keuze te bevestigen

Prullenbak

De tariefsoort wordt nu eerst in een prullenbak geplaatst. Dus geen paniek als er per ongeluk een verkeerde tariefsoort wordt verwijderd! Vanuit de prullenbak kunnen tariefsoorten worden teruggezet naar hun actieve status.

Open de prullenbak met behulp van het statusfilter van het ’tariefsoorten’-overzicht.

 1. Selecteer bij ‘status filter’ de optie ‘Verwijderde tariefsoorten (prullenbak)’

Net als in het gewone overzicht kun je naar wens sorteren en is er ook hier een kolom ‘Bewerkingen’ beschikbaar. Vanuit deze kolom het verwijderde tariefsoort ‘Herstellen’ of ‘Definitief verwijderen’. Definitief verwijderen is alleen mogelijk als het tariefsoort nog helemaal niet voorkomt in de orderhistorie van het Transport Management Systeem.

INHOUD