Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Eigen tariefsoorten

Naast de standaard tariefsoorten is het ook mogelijk om eigen tariefsoorten aan te maken. Hiermee kunt u zelf een benaming aan een tariefsoort geven.

Tariefsoorten

Tariefsoorten gebruikt u om bij een tarief in te stellen met welke gegevens gerekend moet worden in een order. Zijn er gegevens bekend bij de gekozen tariefsoort? Dan wordt het tarief met behulp van de geautomatiseerde prijsberekening direct berekend.

Standaard tariefsoorten

Standaard tariefsoorten in EasyTrans zijn tarieven op basis van Afstand (km), Stops, Colli, Gewicht, Volume, Laadmeter, Wachttijd, Laad/lostijd, Uurtarief, Vast bedrag en Percentage totaalbedrag.  Al deze belangrijke gegevens kunt u in uw orders vastleggen. Zijn er gegevens bekend? En is hier een tarief voor aanwezig? Dan wordt direct de juiste prijs voor u berekend!

Eigen tariefsoorten

Met eigen tariefsoorten kunt u tariefsoorten aanmaken die specifiek voor uw organisatie van toepassing zijn. Bij het aanmaken van een tarief kunt u dan ook kiezen voor deze ‘Eigen tariefsoort’. Zodra het tarief is vastgelegd kunt u in een order de te berekenen aantallen via de knop ‘Goederen & Verdeling’ vastleggen. Transporteert u bijvoorbeeld pallets of containers? Dan kunt u hier tariefsoorten voor aanmaken. Om zo bijvoorbeeld bij ingave van de eigen tariefsoort ‘pallet’ een tarief ‘prijs per pallet’ te kunnen berekenen.

Goederensoort

Eigen tariefsoorten worden dus standaard in een order enkel weergegeven als er daadwerkelijk een tarief aan gekoppeld is. De te berekenen aantallen geeft u dan in bij ‘Goederen & Verdeling’.
Het is echter ook mogelijk om eigen tariefsoorten te gebruiken als goederensoort. Een voorbeeld: U berekent een rit op kilometerbasis, maar u wilt wel dat planners (of klanten) bij de goederen pallets kunnen ingeven, in plaats van de standaard goederensoort ‘colli’.

EasyTrans Software kan voor u een functie inschakelen waarmee alle eigen tariefsoort altijd worden weergegeven bij de goederen-ingave. De tariefsoorten worden dan weergegeven ook al is er geen bijbehorend tarief aan gekoppeld. Op deze manier kunt u eigen tariefsoorten dus ook als goederensoort gebruiken.
Wilt u gebruik maken van deze functie? Neem gerust contact met ons op!

Tariefsoort maken

Wilt een tarief gebruiken op basis van een tariefsoort dat niet standaard beschikbaar is in EasyTrans? Dan kunt u uw eigen tariefsoorten aanmaken:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tariefsoorten’
 2. Klik op ‘Nieuw tariefsoort invoeren’ en maak het tariefsoort aan:
  1. ‘Tarief- of goederensoort’
   Geef hier de benaming van de tariefsoort in
  2. (Indien van toepassing) ‘De aantallen van dit tariefsoort niet meetellen op de transportdocumenten’
   Vink aan wanneer het tariefsoort NIET meegeteld moet worden met het totaal aantal te vervoeren goederen, en NIET op transportdocumenten weergegeven moet worden.
   Voorbeeld: Een eigen tariefsoort zoals ‘m2 loodsopslag’ wilt u niet meetellen als te vervoeren goederen.
  3. (Optioneel) ‘Volgorde’
   Gebruikt u meerdere eigen tariefsoorten? U kunt een cijfer ingeven waarmee de volgorde van weergave wordt bepaald, bijvoorbeeld bij de ingave in een order. Het tariefsoort met het laagste nummer wordt hierin bovenaan weergegeven.
   Tip: Gebruik tientallen zodat u later eenvoudig tariefsoorten kunt tussenvoegen!
  4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om het tariefsoort op te slaan

De tariefsoort is nu aangemaakt en is te selecteren bij het aanmaken van een tarief.

Overzicht Tariefsoorten

Alle tariefsoorten die zijn vastgelegd worden overzichtelijk weergegeven bij ‘Tariefsoorten’. Vanuit het overzicht kunt u eenvoudig opgeslagen tariefsoorten opnieuw openen en eventueel bewerken.
Tip: Het overzicht kunt u naar wens sorteren of filteren.

Tariefsoort verwijderen

Maakt u geen gebruik meer van een eigen tariefsoort?
Het is uiteraard mogelijk om deze te verwijderen uit uw Transport Management Systeem:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tariefsoorten’
 2. Klik bij de desbetreffende tariefsoort in de kolom ‘Bewerkingen’ op ‘Verwijderen’
 3. Klik op ‘OK’ om uw keuze te bevestigen

Prullenbak

De tariefsoort wordt nu eerst in een prullenbak geplaatst. Dus geen paniek als er per ongeluk een verkeerde tariefsoort wordt verwijderd! Vanuit de prullenbak kunnen tariefsoorten worden teruggezet naar hun actieve status.

U opent de prullenbak met behulp van het statusfilter van het ’tariefsoorten’-overzicht.

 1. Selecteer bij ‘status filter’ de optie ‘Verwijderde tariefsoorten (prullenbak)’

Net als in het gewone overzicht kunt u naar wens sorteren en is er ook hier een kolom ‘Bewerkingen’ beschikbaar. Vanuit deze kolom kunt u verwijderde tariefsoorten ‘Herstellen’ of ‘Definitief verwijderen’. Definitief verwijderen is alleen mogelijk als het tariefsoort nog helemaal niet voorkomt in de orderhistorie van uw Transport Management Systeem.

INHOUD