Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Producten (diensten) invoeren

In EasyTrans kunt u uw eigen producten, oftewel de diensten die u aanbiedt, vastleggen en beheren. Hierbij kunt u vervolgens de tarieven die u hanteert vastleggen waardoor orderbedragen geautomatiseerd berekend kunnen worden.

Product invoeren

Een product is de algemene benaming van de dienst die u levert. U kunt bij het ingeven van een product diverse instellingen vastleggen. Na het ingeven van de producten (diensten) kunt u aan de slag met de tarieven die bij deze diensten horen.
Tip: Klik op de info-iconen bij de verschillende instellingen voor meer informatie!

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Producten’
 2. Klik op ‘Nieuw product invoeren’ en vul de productgegevens in:
  1. ‘Productnaam’
   Geef de algemene benaming van de dienst in, bijvoorbeeld: ‘Spoedrit’, ‘Overnight’ of ‘Transport EU’.
   Let op: Gebruik algemene benamingen van diensten en geen tariefomschrijvingen zoals ritprijs of prijs per kilometer. Deze onderdelen van de geboden diensten geeft u in bij ‘Tarieven‘.
  2. ‘BTW tarief”
   Selecteer het juiste BTW tarief.
  3. (Optioneel) ‘Volgorde’
   Biedt u verschillende diensten aan? Bij ‘Volgorde’ kunt u een cijfer ingeven waarmee de volgorde van weergave in selectielijsten wordt bepaald. U kunt bijvoorbeeld in een order selecteren met welk product wordt afgenomen. Het product met het laagste nummer wordt hierin bovenaan weergegeven
   Tip: Gebruik tientallen zodat u later eenvoudig producten kunt tussenvoegen!
  4. (Indien van toepassing) ‘Product koppelen aan bepaalde klanten’
   Selecteer welke klanten het product wel of niet mogen afnemen. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken wanneer u voor één bepaalde klant een specifieke dienst levert.

   • Vink bij ‘Stap 1’ aan of geselecteerde klanten gebruik mogen maken van de dienst of juist moeten worden uitgesloten.
   • Selecteer vervolgens bij ‘Stap 2’ de klant(en).
    Let op: Wanneer u op een later moment nieuwe klanten aanmaakt worden deze altijd aangemerkt als ‘niet geselecteerd’!
  5. ‘Weergave opties algemeen’
   Schakel diverse opties voor de weergave bij orderinvoer in of uit.
  6. (Optioneel) ‘Weergave opties in de web-order omgeving’
   Schakel diverse opties voor de weergave bij webordering via het Klanten Portal in of uit.
  7. (Optioneel) ‘Verplichte velden in de web-order omgeving’
   Schakel diverse opties voor de ingave bij webordering via het Klanten Portal in of uit.
  8. (Optioneel) ‘Overige Opties’
   Stel in of u bij dit product nooit een  afleverbevestiging wilt versturen en/of dat u geplaatste web-orders via het Klanten Portal eerst wilt accepteren.
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om het product op te slaan.

Herhaal bovenstaande stappen voor alle diensten die u aanbiedt.

Vorige Producten en Tarieven
INHOUD