Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Stap 4: Vervoerders invoeren

Vanaf een Standaard pakket kunt u in EasyTrans werken met meerdere vervoerders. De gegevens van de vervoerders/chauffeurs kunnen eenvoudig en veilig worden vastgelegd en beheerd.

Vervoerders beheren

De gegevens van de vervoerders die u kunt vastleggen zijn zeer uitgebreid! Naast de algemene gegevens kunt u bijvoorbeeld ook een voertuigtype of andere kenmerken vastleggen, zoals type vergunningen of rijbewijzen. Maakt u gebruik van de Inkoopmodule? Dan zijn er ook voor de inkoopzijde diverse details vast te leggen, zoals bijvoorbeeld (specifieke) betalingsafspraken per vervoerder.

Met het TMS systeem kunt u transportopdrachten plannen op ‘eigen’ chauffeurs of externe vervoerders. U kunt vervolgens heel eenvoudig een vervoersopdracht versturen naar de vervoerder. Dit kan per e-mail, via een Vervoerder Portal, of met behulp van een koppeling met het systeem van een externe vervoerder.

Vervoerders invoeren

Een vervoerder is de algemene term voor zowel ‘eigen’ chauffeurs als voor externe vervoerders. U kunt dus als vervoerder zowel een persoon als een bedrijfsnaam vastleggen. Bij het vastleggen van de gegevens zijn de meeste velden optioneel. Indien gewenst kunt u alleen de gegevens invullen die u daadwerkelijk nodig heeft.
Tip: Houdt uw muiscursor enkele seconde op een invoerveld of klik op de info-iconen bij de verschillende instellingen voor meer informatie!

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Vervoerders’ > ‘Nieuwe Vervoerder’.
 2. Vul de gegevens van de vervoerder in:
  1. Algemene bedrijfsgegevens
  2. (Optioneel) Inkoopgegevens
   Gebruikt u de Inkoopmodule? Dan kunt u diverse gegevens vastleggen die van belang zijn voor de inkoopzijde.
   Tip: Standaard instellingen die voor alle vervoerders gelden, zoals bijvoorbeeld een betalingstermijn, kunt u als algemene instelling vastleggen via ‘Instellingen’ > Algemeen’ > Tabblad ‘Vervoerders’. Deze algemene instellingen worden overgenomen bij het aanmaken van een nieuwe vervoerder. Uiteraard kunt u daarbij per vervoerder wel afwijken van de algemene instellingen.
  3. (Optioneel) ‘Vervoerder portal’
   Gebruikt u een Vervoerder Portal? Geef de vervoerder toegang tot uw Vervoerder Portal/Chauffeur App door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken en de juiste rechten toe te kennen.
   Een uitgebreide uitleg over gebruikers toegang geven tot een Vervoerder Portal vindt u in het artikel: Vervoerder toegang geven
  4. (Indien van toepassing) ‘Koppelen met EasyTrans vervoerder’
   Betreft het een externe vervoerder die ook gebruik maakt van EasyTrans? U kunt eenvoudig ordergegevens met elkaar uitwisselen wanneer u beide EasyTrans Systemen met elkaar koppelt! Om orders te kunnen versturen dient u hier de benodigde gegevens vast te leggen.
   Uitgebreide uitleg over een koppeling met een extern EasyTrans Systeem vindt u in het artikel: Koppeling EasyTrans (extern)
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de gegevens op te slaan.

Herhaal bovenstaande stappen om meerdere vervoerders vast te leggen.

Vervoerderbestand importeren

Heeft u een groot bestaand vervoerdersbestand? EasyTrans Software kan in de meeste gevallen een bestaand vervoerderbestand voor u importeren. U hoeft uw vervoerders dan niet handmatig in te voeren. EasyTrans Software stelt hiervoor een (Excel) import-format beschikbaar. Hierin kunt u de gegevens van de vervoerders in vastleggen, EasyTrans Software kan vervolgens het vervoerderbestand voor u importeren:

 1. Download het import-format: EasyTrans – Import Vervoerders
 2. Leg het vervoerderbestand op de juiste manier vast in het import-format.
  Tip: Een uitleg over het importformat van EasyTrans Software vindt u op dit tabblad ‘Uitleg’.
 3. Stuur het ingevulde bestand naar: support@easytrans.nl

EasyTrans Software zal de gegevens voor u importeren. U ontvangt een bevestiging wanneer het vervoerderbestand beschikbaar is in uw Transport Management Systeem.

Vervoerder overzicht

De vervoerders die zijn vastgelegd in uw Transport Management Systeem kunt u terugvinden in uw vervoerder overzicht. U kunt in dit overzicht filteren, zoeken en sorteren. Daarnaast kunt u vanuit het overzicht enkele bewerkingen uitvoeren. Zo kunt u vervoerders (tijdelijk) deactiveren, bijvoorbeeld in verband met vakantie. Actieve vervoerders zijn in het overzicht groen gemarkeerd, inactieve vervoerders worden rood gemarkeerd.

INHOUD