Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Stap 2: Routes Optimaliseren

Naast samenvoegen en plannen van ritten, kunt u ook optimale routes van orders genereren. Bij de optimalisatie wordt rekening gehouden met de laad- en losadressen, en met de tijden waarop u hier verwacht wordt. Daarnaast kunt u ook een servicetijd instellen, de gemiddelde tijd die u nodig heeft voor een stop. Bij het opvragen van een optimale route ontvangt u onder andere de meest efficiënte route, de reisduren tussen bestemmingen en de verwachte Estimated Times of Arrival.

Route optimalisatie

Met de module Routeplanning & Optimalisatie kunt u van een transportorder een optimale route genereren. Om een optimale route te kunnen berekenen die aan uw wensen voldoet, kunt u in EasyTrans diverse instellingen vastleggen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen waar een route altijd moet beginnen en eindigen, welke servicetijd u hanteert en met welk type voertuig u de transporten uitvoert.

Optimalisatiesoftware

Voor de berekening van een optimale route maakt EasyTrans Software gebruik van externe optimalisatiesoftware. De koppeling met de externe partijen is onderdeel van de module Routeplanning & Optimalisatie. Voor u zijn er geen extra kosten om gebruik te maken van deze diensten.

EasyTrans Software biedt hierbij de keuze tussen twee verschillende aanbieders, SmartRoute en RouteXL.
U kunt zelf bepalen welke provider u wilt gebruiken om uw routes te optimaliseren:

Route XL SmartRoute
Voertuigprofielen Auto, Bestelwagen, Fiets Vrachtwagen, Auto, Bestelwagen, Fiets
Aantal bestemmingen Maximaal 100 Onbeperkt
Prioriteit bij optimalisatie Geeft voorrang aan ingestelde tijden t.o.v. de ophaal- en afleverbestemmingen.
Hierdoor kunnen bij ‘krap’ ingestelde tijden afleveradressen voor ophaaladressen worden gepland.
Geeft voorrang aan de ophaal- en afleverbestemmingen t.o.v. ingestelde tijden.
Website www.routexl.com www.smartroute.nl

Instellingen routeoptimalisatie

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Routeplanning & optimalisatie’
 2. Leg uw instellingen voor een optimale routeberekening vast:
  1. ‘Servicetijd’
   De servicetijd staat voor de gemiddelde tijd die nodig is voor een stop. Bij het optimaliseren van de route wordt rekening gehouden met de vastgestelde servicetijd per stop.
  2. ‘Routeberekening startlocatie’
   Om een route te kunnen genereren moet er altijd een start- en eindbestemming bekend zijn. U kunt de startlocatie van uw routes baseren op de eerste bestemming die is ingegeven in de order, of u kunt routes starten op uw eigen adres.
  3. ‘Routeberekening eindlocatie’
   Om een route te kunnen genereren moet er altijd een start- en eindbestemming bekend zijn. U kunt de eindlocatie van uw routes baseren op de laatste bestemming die is ingegeven in de order, of u kunt routes eindigen op uw eigen adres.
  4. ‘Type voertuig’
   Leg hier het type voertuig vast waarmee u uw transporten uitvoert. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor een juiste reisduurberekening en om de toegankelijkheid tot wegen te kunnen bepalen.
  5. ‘Product voor samengestelde route’
   Kies hier op welk product ‘samengestelde route’-orders moeten worden vastgelegd. Kiest u geen product? Dan worden samengestelde routes  geboekt op het product van de originele orders die u samenvoegt. Voegt u orders van verschillende producten samen? Dan wordt het product van de bovenste geselecteerde order gebruikt bij de samengestelde route.
  6. ‘Optimalisatie provider’
   Voor de berekening van een optimale route maakt EasyTrans Software gebruik van externe optimalisatiesoftware van twee verschillende aanbieders, ‘SmartRoute’ en ‘RouteXL’. Bepaal hier uw keuze.
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instellingen op te slaan.
INHOUD