Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Samengestelde routes

Voor een optimale en gebruiksvriendelijke toepassing van de module Routeplanning & Optimalisatie kunt u diverse instellingen in EasyTrans vastleggen. U kunt bijvoorbeeld extra informatie in uw orderoverzicht weergeven, om zo eenvoudiger orders samen te kunnen voegen.

Orderoverzicht

Met de module Routeplanning & Optimalisatie kunt u meerdere orders, van verschillende klanten samenvoegen tot één transportopdracht, een samengestelde route. Een samengestelde route maken kan vanuit het orderoverzicht. U kunt hierbij gebruik maken van uitgebreide filter- en sorteerfuncties. Bij het samenvoegen van orders wilt u mogelijk rekening houden met de locaties van de verschillende bestemmingen, of met de goederen die vervoert worden. Voor het orderoverzicht zijn er daarom diverse instellingen die het combineren van orders eenvoudiger kunnen maken.

Weergave instellingen

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Orders’
 2. Stel bij ‘Weergave instellingen voor het order overzicht’ de gewenste opties in, bijvoorbeeld:
  • ‘Voertuig kolom weergeven’
   Voegt een kolom met het gekozen voertuig toe aan het orderoverzicht
  • ‘Goederen kolom weergeven’
   Voegt een kolom met de ingevoerde goederen toe aan het orderoverzicht
 3. Open het tabblad ‘Geavanceerd’
 4. Stel bij ‘Weergave instellingen voor het order overzicht’ de gewenste opties in, bijvoorbeeld:
  • ‘Bestemmingen onder elkaar weergeven (inclusief datum/tijd)’
   In kolom ‘Bestemmingen’ worden bestemmingen weergegeven inclusief datum en tijd, de periodefilter houdt rekening met alle data.
  • ‘Ophaal postcode kolom weergeven’
   Voor orders die bestaan uit één ophaal- en afleverbestemming (van A naar B). Voegt een kolom met de postcodes van eerste bestemmingen toe aan het orderoverzicht
   Let op: Bij orders met meerdere ophaal- en/of afleveradressen worden de overige postcodes niet getoond
  • ‘Aflever postcode kolom weergeven’
   Voor orders die bestaan uit één ophaal- en afleverbestemming (van A naar B). Voegt een kolom met de postcodes van tweede bestemmingen toe aan het orderoverzicht
   Let op: Bij orders met meerdere ophaal- en/of afleveradressen worden de overige postcodes niet getoond
 5. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instellingen op te slaan

Product samengestelde routes

Orders die u samenvoegt worden in een nieuwe order geplaatst, als een samengestelde route. Deze samengestelde route kunt u vervolgens eenvoudig optimaliseren en efficiënt inplannen.
Voor samengestelde routes kunt u een apart product (dienst) aanmaken. Dan wordt bij het creëren van een samengestelde route de nieuwe order aangemaakt op dit product.

Door een apart product aan te maken voor samengestelde route-orders kunt u samengestelde routes gemakkelijker herkennen of filteren in uw orderoverzicht. Wilt u geen apart product gebruiken voor samengestelde routes? Dan worden samengestelde routes geboekt op het product van de orders die u samenvoegt. Voegt u orders van verschillende producten samen? Dan wordt het product van de bovenste geselecteerde order gebruikt.

Product aanmaken

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Producten’
 2. Klik (in het productenoverzicht) op ‘Nieuw product invoeren’
 3. Leg het nieuwe product vast zoals u gewend bent
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’

Product instellen

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Routeplanning & optimalisatie’
 2. Stel bij ‘Product voor samengestelde route’ het gewenste product in

Inkoopmodule

Met de Inkoopmodule van EasyTrans Software kunt u inkoopkosten en opbrengsten van transportopdrachten bijhouden. Aan ieder verkooptarief kan een inkooptarief gekoppeld worden, eventueel met specifieke tarieven per vervoerder. Hierdoor is direct te zien wat een transportorder kost én oplevert. De overeengekomen prijzen kunnen vervolgens heel eenvoudig gedeeld worden met vervoerders. Ook kunnen er inkoop- of selfbilling facturen gemaakt worden, waarmee u bijvoorbeeld kunt controleren of gedeclareerde bedragen correct zijn.

Maakt u gebruik van de Inkoopmodule? Dan is een apart product voor samengestelde routes zeker heel handig! Ook van deze orders kunt u inkooptarieven opvragen, delen of factureren! Leg bij het product de bijbehorende inkooptarieven vast en maak uw inkoopfacturatie nog eenvoudiger!

INHOUD