Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Samengestelde routes

Voor een optimale en gebruiksvriendelijke toepassing van de module Routeplanning & Optimalisatie kun je diverse instellingen in EasyTrans vastleggen om samengestelde routes te maken. Je kunt bijvoorbeeld extra informatie in het order overzicht weergeven, om zo eenvoudiger orders samen te kunnen voegen.

Order overzicht

Met de module Routeplanning & Optimalisatie kun je meerdere orders, van verschillende klanten samenvoegen tot één transportopdracht, een samengestelde route. Een samengestelde route maken kan vanuit het order overzicht. Je kunt hierbij gebruik maken van uitgebreide filter- en sorteerfuncties. Bij het samenvoegen van orders wil je mogelijk rekening houden met de locaties van de verschillende bestemmingen, of met de goederen die vervoert worden. Voor het order overzicht zijn er daarom diverse instellingen die het combineren van orders eenvoudiger kunnen maken.

Weergave instellingen

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Orders’
 2. Stel bij ‘Weergave instellingen voor het order overzicht’ de gewenste opties in, bijvoorbeeld:
  • ‘Voertuig kolom weergeven’
   Voegt een kolom met het gekozen voertuig toe aan het order overzicht
  • ‘Goederen kolom weergeven’
   Voegt een kolom met de ingevoerde goederen toe aan het order overzicht
 3. Open het tabblad ‘Geavanceerd’
 4. Stel bij ‘Weergave instellingen voor het order overzicht’ de gewenste opties in, bijvoorbeeld:
  • ‘Bestemmingen onder elkaar weergeven (inclusief datum/tijd)’
   In kolom ‘Bestemmingen’ worden de bestemmingen weergegeven inclusief datum en tijd, de periodefilter houdt rekening met alle data.
  • ‘Ophaal postcode kolom weergeven’
   Voor orders die bestaan uit één ophaal- en afleverbestemming (van A naar B). Voegt een kolom met de postcodes van eerste bestemmingen toe aan het order overzicht
   Let op: Bij orders met meerdere ophaal- en/of afleveradressen zie je de overige postcodes niet
  • ‘Aflever postcode kolom weergeven’
   Voor orders die bestaan uit één ophaal- en afleverbestemming (van A naar B). Voegt een kolom met de postcodes van tweede bestemmingen toe aan het order overzicht
   Let op: Bij orders met meerdere ophaal- en/of afleveradressen worden de overige postcodes niet getoond
 5. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instellingen op te slaan

Product samengestelde routes

Orders die je samenvoegt worden in een nieuwe order geplaatst, als een samengestelde route. Deze samengestelde route kun je vervolgens eenvoudig optimaliseren en efficiënt inplannen.
Voor samengestelde routes kun je een apart product (dienst) aanmaken. Dan wordt bij het creëren van een samengestelde route de nieuwe order aangemaakt op dit product.

Door een apart product aan te maken voor samengestelde route-orders kun je samengestelde routes gemakkelijker herkennen of filteren in het order overzicht. Wil je geen apart product gebruiken voor samengestelde routes? Dan worden samengestelde routes geboekt op het product van de orders die je samenvoegt. Voeg je  orders van verschillende producten samen? Dan wordt het product van de bovenste geselecteerde order gebruikt.

Product aanmaken

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Producten’
 2. Klik (in het productenoverzicht) op ‘Nieuw product invoeren’
 3. Leg het nieuwe product vast zoals je gewend bent
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’

Product instellen

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Routeplanning & optimalisatie’
 2. Stel bij ‘Product voor samengestelde route’ het gewenste product in

Inkoopmodule

Met de Inkoopmodule van EasyTrans Software kun je inkoopkosten en opbrengsten van transportopdrachten bijhouden. Aan ieder verkooptarief kan een inkooptarief gekoppeld worden, eventueel met specifieke tarieven per vervoerder. Hierdoor is direct te zien wat een transportorder kost én oplevert. De overeengekomen prijzen kunnen vervolgens heel eenvoudig gedeeld worden met vervoerders. Ook kunnen er inkoop- of selfbilling facturen gemaakt worden, waarmee je bijvoorbeeld kunt controleren of gedeclareerde bedragen correct zijn.

Maak je gebruik van de Inkoopmodule? Dan is een apart product voor samengestelde routes zeker heel handig! Ook van deze orders kun je inkooptarieven opvragen, delen of factureren! Leg bij het product de bijbehorende inkooptarieven vast en maak de inkoopfacturatie nog eenvoudiger!

INHOUD