Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Afmelden Samengestelde route

Verwerk afmeldinformatie en rond de samengestelde routes af. Controleer (na afmelden) de originele orders en start het facturatieproces voor klanten en/of vervoerders.

Afmeldinformatie

Belangrijke informatie van het afmelden kunt u registreren bij orders.

Handmatig registreren

Handmatig ingegeven afmeldinformatie wordt niet gesynchroniseerd tussen samengestelde routes en originele orders. Oftewel, een wijziging in een originele order wordt niet automatisch overgenomen naar een ‘samengestelde route’-order, en vice versa.

Wilt u afmeldinformatie delen met uw klant? Bijvoorbeeld via een afleverbevestiging, via een Track & Trace pagina of via een Klanten Portal? Leg de afmeldinformatie dan vast in de originele orders.

Vervoerder Portal

Met een Premium Plus pakket van EasyTrans Software is een Vervoerder Portal/Chauffeur App onderdeel van uw Transport Management Systeem. Realtime nieuwe vervoersopdrachten doorsturen naar een Chauffeur App is onderdeel van een Vervoerder Portal. De vervoerder kan vervolgens de orders onderweg afmelden met de Chauffeur App.

Afmeldinformatie die is vastgelegd met een Chauffeur App is direct beschikbaar in de planomgeving, bij zowel de samengestelde route als bij de originele orders. Planners en klanten blijven dus altijd op de hoogte van de meest actuele status van de transportopdracht. Bovendien is benodigde informatie voor een afleverbevestiging en/of verkoopfacturen direct beschikbaar bij de originele order.

Koppeling EasyTrans Gebruikers
Heeft u uw systeem gekoppeld aan dat van een logistieke dienstverlener die ook EasyTrans gebruikt? Wanneer beide EasyTrans Systemen gebruik maken van een Vervoerder Portal om orders af te melden kan er ook afmeldinformatie gedeeld worden. Wanneer afmeldinformatie hoort bij een samengestelde route wordt de afmeldinformatie teruggekoppeld naar zowel de samengestelde route, als de originele orders. In beide systemen!

Afmelden

Samengestelde routes worden enkel voor planningsdoeleinden gebruikt. Hierdoor is er een verschil bij het afmelden van samengestelde routes ten opzichte van de (gekoppelde) originele orders. Informatie die u vastlegt in een samengestelde route kunt u niet delen met uw klant.

Wilt u informatie vastleggen die ook belangrijk is voor uw klant? Verwerk dit dan in de originele orders en meldt deze af. Het afmelden van originele orders heeft geen invloed op een samengestelde route. Meldt u een samengestelde route af? Dan wordt de vastgelegde afmeldinformatie niet overgenomen naar originele orders. Wel krijgen alle gekoppelde orders automatisch de status ‘Afgemeld’.

Originele orders

U kunt de originele orders die zijn opgenomen in een samengestelde route afzonderlijk afmelden. Een afmelding van een originele order heeft geen invloed op de samengestelde route.

Vanuit order

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Orderoverzicht’
 2. Open de geplande order waarvan u een afleverbevestiging wilt versturen
 3. Klik (onderaan het orderscherm) op de knop ‘Afmelden’
  • Uw TMS vraagt of u een afleverbevestiging wilt versturen naar uw klant
   Krijgt u geen melding? Dan is er op klant- of productniveau ingesteld dat u nooit afleverbevestigingen wenst te versturen.
  • Controleer of de standaard instellingen naar wens zijn
  • Klik ‘Versturen’

U keert terug naar het orderoverzicht, de order heeft nu de status ‘Afgemeld’. De afmelding heeft GEEN invloed op de ‘samengestelde route’-order.
Maakt u geen gebruik van de controlemogelijkheden voor facturatie? Dan krijgen orders de status ‘Gecontroleerd’.

Snelbewerking orderoverzicht

U kunt ook meerdere orders tegelijk afmelden vanuit het orderoverzicht.

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Orderoverzicht’
 2. Selecteer (in de eerste kolom) de orders die u wilt afmelden
 3. Selecteer de snelbewerking ‘Afmelden’ of ‘Afmelden met afleverbevestiging’:
  1. Onderaan uw orderoverzicht vindt u bij ‘Met geselecteerde orders’ diverse snelbewerkingen
  2. Selecteer bij ‘Status wijzigen’ de optie ‘Afmelden’ of ‘Afmelden met afleverbevestiging’
   ‘Afmelden’ verandert alleen de orderstatus, uw klant ontvangt geen afleverbevestiging
  3. Klik op ‘OK’

De geselecteerde orders krijgen nu de status ‘Afgemeld’. De afmelding heeft GEEN invloed op de ‘samengestelde route’-order.
Maakt u geen gebruik van de controlemogelijkheden voor facturatie? Dan krijgen orders de status ‘Gecontroleerd’.

Samengestelde route

Samengestelde routes worden enkel voor planningsdoeleinden gebruikt. Afmeldinformatie die u vastlegt in een samengestelde route kunt u niet delen met uw klant. Daarnaast wordt de informatie ook niet overgenomen naar de gekoppelde originele orders. Meldt u een samengestelde route af? Dan krijgen de gekoppelde orders wel automatisch de status ‘Afgemeld’.

Wilt u afmeldinformatie vastleggen die ook belangrijk is voor uw klant? Verwerk dit dan eerst in de originele orders.
Samengestelde routes afmelden kan vanuit de ‘samengestelde route’-order of vanuit het orderoverzicht:

Vanuit order

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Orderoverzicht’
 2. Open de samengestelde route die wilt afmelden
 3. Klik (onderaan het orderscherm) op de knop ‘Afmelden’

U keert terug naar het orderoverzicht, de samengestelde route én de gekoppelde originele orders hebben nu de status ‘Afgemeld’.
Maakt u geen gebruik van de controlefase binnen EasyTrans? Dan krijgen samengestelde routes de status ‘Afgerond’ en originele orders de status ‘Gecontroleerd’.

Snelbewerking orderoverzicht

U kunt ook meerdere samengestelde routes tegelijk afmelden vanuit het orderoverzicht.

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Orderoverzicht’
 2. Selecteer (in de eerste kolom) de samengestelde routes die u wilt afmelden
 3. Selecteer de snelbewerking ‘Afmelden’ of ‘Afmelden met afleverbevestiging’:
  1. Onderaan uw orderoverzicht vindt u bij ‘Met geselecteerde orders’ diverse snelbewerkingen
  2. Selecteer bij ‘Status wijzigen’ de optie ‘Afmelden’ of ‘Afmelden met afleverbevestiging’
   Omdat samengestelde routes enkel voor planningsdoeleinden worden gebruikt wordt er nooit daadwerkelijk een afleverbevestiging verstuurd.
  3. Klik op ‘OK’

De samengestelde routes én de gekoppelde originele orders hebben nu de status ‘Afgemeld’.
Maakt u geen gebruik van de controlefase binnen EasyTrans? Dan krijgen samengestelde routes de status ‘Afgerond’ en originele orders de status ‘Gecontroleerd’.

Afronding

Nu de samengestelde routes en originele orders zijn afgemeld kunt u de orders verder afronden. Van de originele orders kunt u het facturatieproces starten. Samengestelde routes gebruikt u enkel voor planningsdoeleinden, deze kunt u nu afronden en optioneel het inkoopfacturatieproces van starten.

Originele orders

U kunt originele orders afhandelen zoals u gewend bent. Maakt u gebruik van de controlefase binnen EasyTrans? Controleer de orders en geef ze de status ‘Gecontroleerd’, om deze klaar te zetten voor facturatie. Maakt u geen gebruik van de controlefunctie voor facturatie? Dan staan de orders na afmelden direct al klaar voor facturatie.

Samengestelde routes

Indien gewenst kunt u samengestelde routes de status ‘Afgerond’ geven. De status afgerond houdt in dat u een samengestelde route markeert als gecontroleerd en afgerond. De ‘samengestelde route’-order krijgt een grijze kleurmarkering en de orders zijn te filteren via het orderstatusfilter ‘Gecontroleerd of Afgerond’.

Volg de volgende stappen om een samengestelde route de status ‘Afgerond’ te geven:

Vanuit samengestelde route

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Orderoverzicht’.
 2. Open de samengestelde route die u als afgerond wenst te markeren
 3. Klik (onderaan het orderscherm) op de knop ‘Gecontroleerd’

U keert terug naar het orderoverzicht, de samengestelde route heeft nu de status ‘Afgerond’.

Snelbewerking orderoverzicht

U kunt ook meerdere samengestelde routes tegelijk markeren vanuit het orderoverzicht.

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Orderoverzicht’.
 2. Selecteer (in de eerste kolom) de samengestelde routes die u als afgerond wenst te markeren
 3. Selecteer de snelbewerking ‘Gecontroleerd’:
  1. Onderaan uw orderoverzicht vindt u bij ‘Met geselecteerde orders’ diverse snelbewerkingen
  2. Selecteer bij ‘Status wijzigen’ de optie ‘Gecontroleerd’
  3. Klik op ‘OK’

De samengestelde routes hebben nu de status ‘Afgerond’.

Inkoopfacturatie

Met de Inkoopmodule van EasyTrans Software kunt u inkoopkosten en opbrengsten van transportopdrachten bijhouden. Omdat samengestelde routes enkel voor planningsdoeleinden worden gebruikt kunt u uiteraard ook hierbij de inkooptarieven inzien en delen. Daarnaast kunt u inkoop- of selfbilling facturen aanmaken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld controleren of gedeclareerde bedragen correct zijn. U weet direct wat de kosten van de order zijn én wat de vervoerder dus mag declareren.

Inkoopfactuur maken

Maakt u gebruik van de Inkoopmodule en wilt u een inkoopfactuur maken van een samengestelde route?
Dit kan op dezelfde manier als bij een ‘standaard’ order, een uitleg over het aanmaken van inkoopfacturen vindt u in het artikel Inkoopfacturen maken

INHOUD