Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Wat kan de module Meerdere Valuta?

Met de module Meerdere Valuta van EasyTrans Software kunt u per product instellen met welke vreemde valuta gerekend en gefactureerd moet worden.

Vreemde Valuta

Alle valuta’s zijn in te stellen bij uw producten. Per product kunt u instellen met welke vreemde valuta deze dienst berekend dient te worden.

Per product

Per dienst die u levert kunt u vastleggen met welke valuta deze berekend moet worden. Door de juiste vreemde valuta in te stellen bij uw producten worden de prijzen bij uw orders direct juist ingesteld en gefactureerd.

Tarieven delen

De tarieven die u bij uw product heeft ingesteld worden automatisch omgezet naar de valuta die u heeft vastgelegd bij uw producten. Uiteraard wordt op de plekken waar een tarief wordt weergegeven het correcte valutateken vermeld. Hierdoor is het altijd herkenbaar met welke vreemde valuta een dienst wordt berekend en gefactureerd. U kunt hierbij denken aan de tarieven in uw orders, orderbevestigingen, afleverbevestigingen, orderoverzicht, tarievenoverzicht, facturen, factuuroverzicht et cetera.
Let op: De vreemde valuta’s gelden alleen voor verkoopprijzen. Maakt u gebruik van de Inkoopmodule? Dan zijn de inkoopprijzen altijd in de systeemvaluta.

Facturatie

Op productniveau stelt u in met welke valuta er gerekend moet worden. Hierdoor zullen facturen automatisch opgesteld worden met de ingestelde vreemde valuta. Facturen die u aanmaakt worden weergegeven in uw factuuroverzicht. Indien uw factuuroverzicht facturen bevat met meerdere valutasoorten wordt hierbij ook de omzet per valuta weergegeven.
Let op: Een factuur kan maar één valutasoort bevatten. Heeft u een klant die meerdere diensten afneemt met verschillende valuta? Factureer de orders dan apart!

Exporteren

Met een Premium- of Premium Plus Pakket van EasyTrans Software beschikt u over een uitgebreide exportfunctie.

Vreemde valuta

Bestaande exportfuncties worden uitgebreid met een extra kolom voor de gebruikte vreemde valuta’s. Doordat de valuta als aparte kolom wordt weergegeven bij uw geëxporteerde gegevens, kunt u dankzij de kracht van Excel eenvoudig uw omzetcijfers filteren per valuta. Dit geeft u een duidelijk inzicht van uw omzet per valuta.

INHOUD