Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Wat kan de module Meerdere Valuta?

Met de module Meerdere Valuta van EasyTrans Software kun je per product instellen met welke vreemde valuta je wilt gaan rekenen en ook factureren.

Vreemde Valuta

Alle vreemde valuta’s zijn in te stellen bij de producten. Dit kan per product, zodat het systeem met de juiste vreemde valuta gaat rekenen.

Per product

Per dienst die je levert kun je vastleggen met welke valuta je wilt gaan rekenen. Wanneer je de juiste vreemde valuta instelt bij de producten komt automatisch bij de orders direct de goede instellingen en correcte factuurgegevens.

Tarieven delen

De tarieven die bij het betreffende product met de vreemde valuta horen, komen automatisch op de juiste valuta te staan die bij het product  ingesteld staat. Uiteraard wordt op de plekken waar een tarief wordt weergegeven het correcte valutateken vermeld. Daardoor is het altijd herkenbaar met welke vreemde valuta je rekent en factureert bij het product. Je kunt hierbij denken aan de tarieven in de orders, orderbevestigingen, afleverbevestigingen, orderoverzicht, tarievenoverzicht, facturen, factuuroverzicht et cetera.
Let op: De vreemde valuta’s gelden alleen voor verkoopprijzen. Maak je gebruik van de Inkoopmodule? Dan zijn de inkoopprijzen altijd in de systeemvaluta.

Facturatie

Op productniveau stel je in met welke valuta er gerekend moet worden. Hierdoor zullen facturen automatisch opgesteld worden met de ingestelde vreemde valuta. Facturen die je aanmaakt worden weergegeven in het factuuroverzicht. Indien het factuuroverzicht facturen bevat met meerdere valutasoorten wordt hierbij ook de omzet per valuta weergegeven.
Let op: Een factuur kan maar één valutasoort bevatten. Heb je een klant die meerdere diensten afneemt met verschillende valuta? Factureer de orders dan apart!

Exporteren

Met een Premium- of Premium Plus Pakket van EasyTrans Software beschik je over een uitgebreide exportfunctie.

Vreemde valuta

Bestaande exportfuncties worden uitgebreid met een extra kolom voor de gebruikte vreemde valuta’s. Doordat de valuta als aparte kolom wordt weergegeven bij de geëxporteerde gegevens, kun je dankzij de kracht van Excel eenvoudig de omzetcijfers filteren per valuta. Dit geeft je een duidelijk inzicht van de omzet per valuta.

INHOUD