Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Vreemde Valuta instellen

Met de module Meerdere valuta kun je producten aanmaken waarbij de prijs automatisch in de door jou gekozen vreemde valuta wordt berekend en gefactureerd.

Vreemde Valuta

Leg bij de producten (transportdiensten) vast met welke vreemde valuta deze berekend dienen te worden. Door de juiste valuta in te stellen bij de producten worden de prijzen bij de orders direct juist ingesteld én gefactureerd.

Per product

Je kunt per product de juiste (vreemde) valuta vastleggen:

  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Producten’
  2. Open het product waar je een vreemde valuta bij in wilt stellen
    Of maak een nieuw product aan zoals je gewend bent

Naast de algemene productgegevens kun je met de module Meerdere Valuta nu ook ingeven met welke valuta het product berekend dient te worden.

  1. ‘Valuta’: Selecteer de vreemde valuta waarmee het product berekend dient te worden
  2. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan

Tarieven

De tarieven die je bij het product hebt ingesteld worden automatisch omgezet naar de valuta die je hebt vastgelegd bij het product. Ook bij nieuwe tarieven die je ingeeft wordt de valuta automatisch omgezet, je hoeft hier dus zelf geen handelingen uit te voeren.

Uiteraard wordt op de plekken waar een tarief wordt weergegeven het correcte valutateken vermeld. Hierdoor is het altijd herkenbaar met welke vreemde valuta een dienst wordt berekend en gefactureerd. Je kunt hierbij denken aan de tarieven in de orders, orderbevestigingen, afleverbevestigingen, orderoverzicht, tarievenoverzicht, facturen, factuuroverzicht et cetera
Let op: De vreemde valuta’s gelden alleen voor verkoopprijzen. Maak je gebruik van de Inkoopmodule? Dan zijn de inkoopprijzen altijd in de systeemvaluta.

Facturen

Verkoopfacturen worden dus geautomatiseerd gefactureerd in de ingestelde valuta van de producten. Facturen die je aanmaakt worden weergegeven in het factuuroverzicht. Indien het factuuroverzicht facturen bevat met meerdere valutasoorten wordt hierbij ook de omzet per valuta weergegeven.
Let op: Een factuur kan maar één valutasoort bevatten. Heb je een klant die meerdere diensten afneemt met verschillende valuta? Factureer de orders dan apart!

INHOUD