Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Vreemde Valuta instellen

Met de module Meerdere valuta kunt u producten aanmaken waarbij de prijs automatisch in de door u gekozen vreemde valuta wordt berekend en gefactureerd.

Vreemde Valuta

Leg bij uw producten (transportdiensten) vast met welke vreemde valuta deze berekend dienen te worden. Door de juiste valuta in te stellen bij de producten worden de prijzen bij uw orders direct juist ingesteld én gefactureerd.

Per product

U kunt per product de juiste (vreemde) valuta vastleggen:

  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Producten’
  2. Open het product waar u een vreemde valuta bij in wilt stellen
    Of maak een nieuw product aan zoals u gewend bent

Naast de algemene productgegevens kunt u met de module Meerdere Valuta nu ook ingeven met welke valuta het product berekend dient te worden.

  1. ‘Valuta’: Selecteer de vreemde valuta waarmee het product berekend dient te worden
  2. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instelling op te slaan

Tarieven

De tarieven die u bij uw product heeft ingesteld worden automatisch omgezet naar de valuta die u heeft vastgelegd bij uw product. Ook bij nieuwe tarieven die u ingeeft wordt de valuta automatisch omgezet, u hoeft hier dus zelf geen handelingen uit te voeren.

Uiteraard wordt op de plekken waar een tarief wordt weergegeven het correcte valutateken vermeld. Hierdoor is het altijd herkenbaar met welke vreemde valuta een dienst wordt berekend en gefactureerd. U kunt hierbij denken aan de tarieven in uw orders, orderbevestigingen, afleverbevestigingen, orderoverzicht, tarievenoverzicht, facturen, factuuroverzicht et cetera
Let op: De vreemde valuta’s gelden alleen voor verkoopprijzen. Maakt u gebruik van de Inkoopmodule? Dan zijn de inkoopprijzen altijd in de systeemvaluta.

Facturen

Verkoopfacturen worden dus geautomatiseerd gefactureerd in de ingestelde valuta van de producten. Facturen die u aanmaakt worden weergegeven in uw factuuroverzicht. Indien uw factuuroverzicht facturen bevat met meerdere valutasoorten wordt hierbij ook de omzet per valuta weergegeven.
Let op: Een factuur kan maar één valutasoort bevatten. Heeft u een klant die meerdere diensten afneemt met verschillende valuta? Factureer de orders dan apart!

INHOUD