Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Bedrijfsnamen instellen

De module Meerdere Bedrijfsnamen van EasyTrans Software biedt de mogelijkheid om namens verschillende bedrijfsnamen logistieke diensten uit te voeren vanuit het Transport Management Systeem EasyTrans Software.
Lees in het artikel ‘Wat kan de module Meerdere Bedrijfsnamen? wat er allemaal mogelijk is.

Bedrijfsnamen

Met de gegevens die je hebt aangeleverd bij EasyTrans Software is er per bedrijfsnaam een lay-out voor correspondentie beschikbaar gesteld in het Transport Management Systeem. Dit geldt ook voor alle correspondentie die nodig is bij de order- en factuurverwerking. Denk hierbij aan alle e-mails die je verstuurd bij een offerte of order, maar ook aan de opmaak van facturen of gegevens in een Klanten Portal.

Per klant

Voor iedere bedrijfsnaam kun je een eigen klantenbestand vastleggen. Per klant kun je instellen welke bedrijfsnaam verantwoordelijk is voor de logistieke dienstverlening. Door dit per klant vast te leggen wordt geautomatiseerd de juiste lay-out gebruikt bij de verwerking van orders en facturatie.

1. Nieuwe klant

  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Klanten’ > ‘Nieuwe Klant’
  2. Geef de klantgegevens in zoals je gewend bent

2. Afzender correspondentie

Naast de klantgegevens die je standaard kunt vastleggen in EasyTrans, kun je met de module Meerdere bedrijfsnamen nu ook ingeven namens welke bedrijfsnaam de order- en factuurverwerking dient te verlopen.

  1. Selecteer bij ‘Klantspecifieke instellingen’ > ‘Bedrijfsnaam waar klant onder valt’ de bedrijfsnaam die verantwoordelijk is voor de logistieke dienstverlening
  2. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan

Klant overzicht

Het order- en facturatieproces wordt geautomatiseerd aangepast naar de juiste bedrijfsnaam dat op klantniveau is ingesteld. Door vast te leggen welke klant bij welke bedrijfsnaam hoor, krijg je daardoor per bedrijfsnaam een apart klantenbestand. Alle geregistreerde klanten worden overzichtelijk weergegeven in het klanten overzicht. Waarbij eenvoudig gefilterd kan worden op bedrijfsnaam.

INHOUD