Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Stap 2: Klantenbestand Vestigingen

Met de module Extra Vestiging van EasyTrans Software heeft een hoofdvestiging naast het eigen klantenbestand ook toegang tot het klantenbestand van de extra vestigingen. Klanten kunnen standaard gekoppeld worden aan een bepaalde vestiging. Transportopdrachten worden hiermee automatisch aan de juiste vestiging gekoppeld.

Daarnaast is er per vestiging een lay-out beschikbaar voor alle correspondentie die nodig is bij de order- en factuurverwerking. Optioneel kunt u er dan bijvoorbeeld voor kiezen om orders af te handelen vanuit een bepaalde vestiging (planning) maar de correspondentie (order e-mails, facturen etc.) uit naam van de hoofdvestiging op te maken.

Klant aanmaken/koppelen

Een hoofdvestiging heeft volledige toegang tot het klantenbestand van extra vestigingen. Hier kunnen nieuwe klanten worden aangemaakt en bestaande klanten kunnen eventueel gekoppeld worden aan een extra vestiging. Door een klant te koppelen aan een bepaalde vestiging worden orders direct geboekt bij de desbetreffende vestiging. Een extra vestiging kan ook zelf klanten aanmaken en heeft uitsluitend toegang tot het eigen klantenbestand. Klanten die door een extra vestiging worden ingevoerd worden automatisch gekoppeld aan deze vestiging.

1. Nieuwe klant

  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Klanten’ > ‘Nieuwe Klant’
  2. Geef de klantgegevens in zoals u gewend bent

2. Afzender Correspondentie

Naast het koppelen aan een vestiging kunt u op klantniveau vastleggen namens welke vestiging gecorrespondeerd moet worden bij de order- en factuurverwerking. Per vestiging is er een lay-out beschikbaar voor alle correspondentie. Hiermee kan er uit naam van een ingestelde vestiging gecorrespondeerd worden bij offertes, orders en facturen. Denk hierbij aan alle e-mails die u verstuurd bij een offerte of order, maar ook aan de opmaak van facturen of gegevens in een Klanten Portal.

  1. Selecteer bij ‘Klantspecifieke instellingen’ > ‘Bedrijf waar klant onder valt’ de juiste vestiging

Alle correspondentie wordt nu verstuurd namens de ingestelde bedrijfsnaam (vestiging).
Tip: Alleen de opmaak van de correspondentie is namens de ingestelde vestiging. Factureert u vanuit een vestiging? Dan blijft deze een eigen factuurnummering houden!

3. Koppelen aan vestiging

Indien klanten worden aangemaakt vanuit de hoofdvestiging moet er ook gespecificeerd worden aan welke vestiging de klant gekoppeld moet worden.

  1. Selecteer bij de ‘Klantspecifieke instellingen’ > ‘Koppelen aan vestiging’ de juiste vestiging
  2. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instelling op te slaan

De extra vestiging heeft in diens Transport Management Systeem toegang tot de klantgegevens en kan deze optioneel bewerken. Orders die in een hoofdvestiging voor deze klant worden aangemaakt worden automatisch ingepland bij de juiste vestiging.
Tip: Staat de methode voor de automatische kilometerberekening bij een klant ingesteld op ‘Begin en einde op eigen adres’? De adresgegevens van de gekoppelde vestiging worden gebruikt!

Klantoverzicht

De hoofdvestiging heeft naast het eigen klantenbestand ook toegang tot het klantenbestand van de extra vestigingen. Een extra vestiging heeft uitsluitend toegang tot het eigen klantenbestand. Alle geregistreerde klanten worden overzichtelijk weergegeven in het klantenoverzicht. Waarbij de hoofdvestiging nu ook eenvoudig kan filteren per vestiging.

INHOUD