Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Facturatie Vestigingen

Alle vestigingen zijn verantwoordelijk voor de eigen facturatie. Alle vestiging hebben een eigen factuurnummering en kunnen op de gebruikelijke manier facturen aanmaken en beheren. Hierbij is het optioneel mogelijk om per vestiging uit naam van een andere vestiging te factureren.

Facturatie

Iedere vestiging is verantwoordelijk voor haar eigen facturatie.

Facturatie Extra Vestigingen

Extra vestigingen hebben in hun Transport Management Systeem (TMS) volledige toegang tot de eigen facturatie, inclusief het aanmaken en beheren van facturen. Hierbij heeft de extra vestiging een eigen factuurnummering. Optioneel kun je er op klantniveau voor kiezen om facturen uit naam van een andere (hoofd)vestiging op te maken.
Tip: De gekozen lay-out voor correspondentie heeft desondanks geen invloed op de factuurnummering! De factuur zelf behoort daarom nog steeds tot de vestiging die deze aanmaakt.

Hoofdvestiging

Naast het eigen factuuroverzicht heeft een hoofdvestiging ook inzage in de facturatie van de extra vestigingen. Vanuit de hoofdvestiging is het mogelijk om betalingen te beheren en ook om betalingsherinneringen te versturen. Alle wijzigingen die de hoofdvestiging maakt bij het beheer van de facturatie, zijn ook direct zichtbaar in het TMS van de extra vestiging.

Een hoofdvestiging kan standaard geen facturen aanmaken voor de extra vestigingen. Wel kan er op klantniveau gefactureerd worden uit naam van een extra vestiging. De gekozen lay-out voor correspondentie heeft geen invloed op de factuurnummering! De factuur zelf behoort nog steeds tot de hoofdvestiging.
Tip: Wil je facturen aanmaken voor extra vestigingen? Maak een gebruikersaccount aan en log in bij het TMS van de Extra Vestiging om de facturatie te draaien.

Centrale facturatie

Standaard is iedere vestiging verantwoordelijk voor de eigen facturatie. Hierbij heeft iedere vestiging een eigen factuurnummering. Wil je de facturatie liever centraal uitvoeren vanuit de hoofdvestiging? Dat kan! EasyTrans Software kan hiervoor een aanpassing in de module maken waardoor een centrale facturatie mogelijk is. Neem gerust contact met ons op!
Let op: Bij een centrale facturatie is er geen aparte factuurnummering meer mogelijk!

Inkoopmodule

Met de Inkoopmodule van EasyTrans Software kun je de inkoopkosten en de opbrengsten van de transportopdrachten bijhouden. Aan ieder verkooptarief kan een inkooptarief gekoppeld worden, eventueel met specifieke tarieven per vervoerder. Hierdoor is direct zichtbaar wat een order kost én oplevert. Uiteraard kunnen afgesproken prijzen bevestigt worden naar vervoerders. Daarnaast kunnen er eenvoudig inkoopfacturen gemaakt worden, waarmee je bijvoorbeeld kunt controleren of gedeclareerde bedragen correct zijn.

Inkoopfacturatie Extra Vestigingen

Een extra vestiging heeft volledige toegang tot de eigen inkoopfacturatie, inclusief het aanmaken en beheren van inkoopfacturen van de vestiging. Hierbij heeft de vestiging een eigen inkoopfactuurnummering.

Inkoopfacturatie Hoofdvestiging

Naast het eigen inkoopfactuuroverzicht heeft een hoofdvestiging ook inzage in de inkoopfacturatie van de extra vestigingen. Vanuit de hoofdvestiging is het mogelijk om inkoopfacturen en betalingen te beheren en om inkoopfacturen te versturen. Alle wijzigingen die er vanuit een hoofdvestiging gemaakt worden bij het beheer van de inkoopfacturatie zijn ook direct zichtbaar in het TMS van de extra vestiging.

Een hoofdvestiging kan standaard geen inkoopfacturen aanmaken voor de extra vestigingen.
Tip: Wil je inkoopfacturen aanmaken voor extra vestigingen? Maak een gebruikersaccount aan en log in bij het TMS van de Extra Vestiging om de facturatie te draaien.

INHOUD