Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Wat kan de module Koppeling Externe Systemen?

Er zijn diverse mogelijkheden om externe software te koppelen met het Transport Management Systeem EasyTrans. Voor externe softwarepakketten, waarvoor geen standaard (kant en klare) koppeling beschikbaar is, biedt EasyTrans Software de module Koppeling Externe Systemen. Deze module geeft je daardoor toegang tot de API’s en EDI van EasyTrans Software.

Module Koppeling Externe Systemen

De module Koppeling Externe Systemen geeft toegang tot de API’s en het EDI platform van EasyTrans Software. Hiermee kun je bijvoorbeeld koppelingen bouwen tussen EasyTrans en een extern softwarepakket, waarvoor geen standaard koppeling beschikbaar is.

Voorbeelden Koppelingen

Er zijn ontzettend veel softwarepakketten op de markt! Denk bijvoorbeeld aan het ordersysteem dat de klant gebruikt of een TMS van een externe vervoerder waarmee je samenwerkt. In veel gevallen kan het heel veel tijd en invoerwerk schelen wanneer je het TMS EasyTrans koppelt aan dit externe systeem.

Enkele voorbeelden van koppelingen met externe systemen:

 • Koppeling tussen TMS EasyTrans en een webshop
  Bijvoorbeeld: Bij ieder verkocht artikel verstuurt het systeem automatisch een vervoersopdracht naar EasyTrans.
 • Registratieformulier voor nieuwe klanten
  Bijvoorbeeld: Nieuwe klanten die zich registeren worden direct aangemaakt in EasyTrans.
 • Koppeling tussen TMS EasyTrans en TMS externe vervoerder
  Bijvoorbeeld: Verstuur en/of ontvang transportopdrachten naar/van vervoerders die een ander systeem gebruiken.
 • Koppeling tussen TMS EasyTrans en het softwaresysteem van een klant;
  Bijvoorbeeld: Heb je klanten die veel transportorders inboeken? Dan kun je de klanten de mogelijkheid bieden om een directe verbinding te realiseren tussen EasyTrans en het softwarepakket van de klant.
 • Koppeling met jouw eigen website
  Bijvoorbeeld: Geplaatste orders worden als transportopdracht geplaatst in EasyTrans.
 • Koppeling met CRM pakket
  Bijvoorbeeld: Koppel klantgegevens uit jouw CRM pakket aan de klantgegevens binnen EasyTrans.

Koppelingsmogelijkheden

Om een koppeling met externe systemen te maken is programmeerwerk nodig. Hoe je een koppeling met EasyTrans kan realiseren hangt af van de koppelingsmogelijkheden van het externe systeem. Dit kan bijvoorbeeld via een API of een EDI. De module Koppeling Externe Systemen geeft je daardoor toegang tot de API’s en het EDI platform van EasyTrans Software.

Koppelingsmogelijkheden Extern Systeem:

 • API 
  De module Koppeling Externe Systemen geeft toegang tot de API’s van EasyTrans Software. Dit geeft jou (of jouw klant/vervoerder/andere externe partij) de mogelijkheid om zelf een koppeling te bouwen tussen EasyTrans en het externe systeem. De benodigde documentatie hiervoor kun je vinden in onze kennisbank.
 • EDI
  De module Koppeling Externe Systemen geeft toegang tot een standaard EDI-basisplatform van EasyTrans Software. Vanuit dit EDI-basisplatform kan EasyTrans Software je helpen om een koppeling te ontwikkelen die voldoet aan je wensen. In overleg met jou wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden, waarbij er uiteraard met je wordt meegedacht over de beste oplossing. Op basis van dit overleg kunnen onze ontwikkelaars een inschatting maken van het aantal uren en de bijbehorende kosten. Daarna zal in overleg de realisatie van de koppeling plaatsvinden.

API

Wanneer de module Koppeling Externe Systemen geactiveerd is in het abonnement bij EasyTrans Software heeft het Transport Management Systeem toegang tot de API’s van EasyTrans Software.

Wat is een API?

API staat voor Application Programming Interface. Een API is een software-interface die het mogelijk maakt om twee softwaresystemen met elkaar te laten communiceren, API’s zorgen voor interacties tussen applicaties, gegevens en apparaten. Kortom, API’s maken de overdracht van gegevens van systeem naar systeem mogelijk. Systeem A geeft bijvoorbeeld een boodschap door aan Systeem B, vervolgens geeft Systeem B een antwoord terug aan Systeem A.

API EasyTrans Software

Om je (of de klant/vervoerder/andere externe partij) de mogelijkheid te bieden zelf koppelingen te maken, tussen het TMS EasyTrans en een ander systeem, heeft EasyTrans Software API’s ontwikkeld. Een API maakt het mogelijk om op een gestructureerde en uniforme wijze informatie uit te wisselen met systemen van externe partijen. De API’s zijn programmeer interfaces waarmee er via een webservice gecommuniceerd kan worden met EasyTrans. Hierdoor kun je het Transport Management Systeem koppelen met systemen van derden, bijvoorbeeld met het systeem van de klant.

Koppeling maken

Om een koppeling tussen het TMS EasyTrans en een extern systeem te maken is er programmeerwerk nodig. De benodigde documentatie hiervoor kun je vinden in onze kennisbank. Is zelf (laten) programmeren voor jou geen optie? Dan werken wij als alternatief samen met nShift en DeliveryMatch. Dit zijn partners van EasyTrans Software die bestaande koppelingen met een scala aan ERP/Webshops en andere software bieden.

API’s van derden

EasyTrans kan ook overweg met API’s en koppelingen van derden. De mogelijkheden en wensen hiervoor bespreken we altijd vooraf, zodat EasyTrans Software je een perfect passende oplossing kan bieden.

EDI

Wanneer de module Koppeling Externe Systemen geactiveerd is in het abonnement bij EasyTrans Software heeft het Transport Management Systeem toegang tot de EDI van EasyTrans Software.

Wat is een EDI?

EDI staat voor Electronic Data Interchange. EDI is een technologie voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten zoals orders, facturen en bevestigingen.

EDI EasyTrans Software

Om koppelingen via EDI te kunnen realiseren tussen EasyTrans en een extern systeem heeft EasyTrans Software een standaard EDI-basis ontwikkeld. Vanuit dit EDI basisplatform kunnen wij je helpen om een koppeling te ontwikkelen die voldoet aan jouw wensen.

Koppeling maken

In overleg wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van een koppeling tussen beide systemen. Hierbij wordt er uiteraard met je meegedacht over de beste oplossing. Op basis van dit overleg wordt er door onze ontwikkelaars een inschatting gemaakt van het aantal uren en de bijbehorende kosten. Waarna in overleg de koppeling wordt gerealiseerd.

INHOUD