Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Afmeldgegevens uitwisselen

Vanaf een Premium Plus Pakket is een eigen Vervoerder Portal / Chauffeurs App onderdeel van het Transport Management Systeem. Wanneer gekoppelde EasyTrans Systemen beide gebruik maken van de Chauffeurs App kun je afmeldgegevens uitwisselen die is vastgelegd! Welke informatie gedeeld wordt (en hoe) is afhankelijk van de instellingen in beide systemen voor een Vervoerder Portal.

Realtime nieuwe vervoersopdrachten doorgeven (planning) en ontvangen (vervoerder) is onderdeel van een Vervoerder Portal. De vervoerder kan vervolgens de orders onderweg afmelden met de Chauffeurs App. De chauffeur navigeert met behulp van de Chauffeurs App eenvoudig naar de bestemming(en). De ontvanger tekent voor ontvangst op het scherm en deze digitale handtekening wordt samen met alle andere afmeldgegevens (eventueel met bijgevoegde afbeeldingen) direct naar de planning verstuurd.

Afmeldgegevens uitwisselen

Wanneer twee EasyTrans systemen gekoppeld zijn – met de EasyTrans Onderling koppeling – kun je afmeldgegevens uitwisselen die is vastgelegd met een Chauffeurs App.

Standaard afmeldgegevens

Wanneer een vervoerder (ontvanger) orders afmeld met behulp van de Chauffeurs App wordt de standaard afmeldinformatie altijd direct teruggekoppeld naar de opdrachtgever (zender van orders). Dit houdt dus in dat een naam van een ontvanger/afgever, de tijd van ontvangst/afgifte, handtekeningen en afbeeldingen en een eventuele substatus direct beschikbaar zijn voor de opdrachtgever, en eventueel een eindklant.
Let op: Wanneer je ordersubstatussen wilt uitwisselen via de Koppeling EasyTrans Onderling moet de benaming van een ordersubstatus in beide systemen exact gelijk zijn.

Overige afmeldgegevens

Of en hoe overige afmeldinformatie gedeeld wordt is afhankelijk van de instellingen die beide systemen hanteren voor een Vervoerder Portal.
Onder overige afmeldinformatie valt: Wachttijd, Laad- en Lostijd, Opmerkingen van de chauffeur en Documenten (bij gebruik Documentopslagmodule).

Vervoerder (ontvanger)
De instellingen van de uiteindelijke vervoerder (ontvanger) zijn leidend. Gebruikt de vervoerder de standaard (apart opmerkingenveld) instellingen? Dan worden de overige afmeldgegevens in dit systeem enkel getoond in een apart opmerkingenveld. Deze gegevens worden op geen enkele manier gedeeld en zijn dus ook niet zichtbaar voor de opdrachtgever (zender).
Hanteert de vervoerder afwijkende instellingen? Dan worden overige afmeldgegevens ‘openbaar’ en doorgestuurd naar de opdrachtgever. Heeft de vervoerder bijvoorbeeld ingesteld dat wachttijden direct opgeslagen worden bij de prijsberekening? Dan zijn deze gegevens ‘openbaar’ en worden deze verstuurd naar de opdrachtgever.

Opdrachtgever (zender)
Een opdrachtgever (zender) ontvangt dus enkel ‘openbare’ gegevens. Hoe de opdrachtgever vervolgens overige afmeldgegevens ontvangt is weer afhankelijk van diens instellingen. Gebruikt deze de standaard (apart opmerkingenveld) instellingen? Dan worden alle overige afmeldgegevens in een apart opmerkingenveld geplaatst. Tot de planner deze gegevens heeft verwerkt zijn deze nooit per ongeluk zichtbaar voor de eindklant.
Heeft ook de opdrachtgever ingesteld dat wachttijden direct verwerkt/berekent worden? Dan worden vastgelegde wachttijden direct ingevuld bij ‘Prijsberekening’.

Afmelding orders

Zodra orders zijn afgerond met behulp van de Chauffeurs App kunnen deze worden afgemeld in EasyTrans. Standaard wordt een order vanaf een Chauffeurs App afgemeld naar de planning. Een planner kan vervolgens de afmeldinformatie verwerken en de order de status ‘Afgemeld’ geven. Daarnaast kan er ingesteld worden dat orders direct geheel afgemeld worden. Een order krijgt dan direct de status ‘Afgemeld’ en geen aparte kleurmarkering. Een klant ontvangt dan tevens direct een afleverbevestiging (tenzij anders ingesteld op product- of klantniveau).

Ook de afmeldingen worden gesynchroniseerd bij gebruik van de Koppeling EasyTrans Onderling. Op deze manier heeft ook een opdrachtgever (zender van orders) goed zicht op de afhandeling van een order. Bij gebruik van de standaard instelling van een Vervoerder Portal worden orders altijd eerst teruggemeld naar beide planomgevingen. Een volledig afgeronde order krijgt dan een donkerblauwe kleurmarkering in het orderoverzicht en de planners kunnen de orders verwerken en afmelden naar klanten.

Gebruikt de vervoerder (ontvanger) de optie om orders direct geheel af te melden, maar de opdrachtgever (zender) niet? Dan krijgt de opdrachtgever alsnog enkel een terugmelding naar de planning. Deze planner kan vervolgens de ordergegevens verwerken en afmelden naar de eindklant. Gebruikt de opdrachtgever (zender) de optie om orders direct geheel af te melden? Dan wordt de order direct geheel afgemeld, eventueel ook naar de eindklant.

INHOUD