Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Wat is een Klanten Portal?

Met een Klanten Portal kunt u uw klanten toegang geven tot een eigen online omgeving. Door in te loggen bij uw Klanten Portal kunnen uw klanten online transportorders plaatsen (web-orderen). Een Klanten Portal biedt daarnaast veel extra service doordat u eenvoudig informatie kunt delen met uw klant zoals orderstatus, orderhistorie en optioneel ook de facturatie.

Web-ordering

U bepaalt zelf welke diensten u aanbiedt in uw Klanten Portal. Hierbij kunt u tevens per product of klant nog besluiten om wel of geen tarieven weer te geven. Uw klanten kunnen vervolgens online de transportdiensten bestellen. Om orders gemakkelijk in te kunnen voeren heeft de klant hierbij toegang tot het eigen adresboek. Ook zijn er diverse importfuncties beschikbaar om snel meerdere orders te kunnen plaatsen. Na het definitief bestellen van een web-order ontvangt de klant meteen een opdrachtbevestiging, inclusief Track & Trace link. Geplaatste web-orders zijn direct zichtbaar in uw planningsoverzicht. Indien gewenst kunt u ontvangen web-orders markeren als ‘geaccepteerd’, hiermee kan de klant zien dat een order in behandeling is genomen door de planning.

Transportdocumenten

Na het plaatsen van een weborder kan uw klant direct de juiste transportdocumenten aanmaken en printen:

  • Vrachtbrief
  • Orderlijst
  • CMR (volledige afdruk of overlay (voorbedrukt))
  • Verzendlabel (10 x 15 cm of 4x op 1 A4)

Status transportopdrachten

Met een Klanten Portal geeft u uw klanten inzicht in lopende en afgeronde orders. Alle afmeldinformatie die u in uw planomgeving vastlegt wordt direct teruggekoppeld naar het Klanten Portal. De orders worden (net als in uw planomgeving) helder weergegeven in een orderoverzicht. Ook uw klant kan in het orderoverzicht zoeken, sorteren en filteren. De actuele status van een transportopdracht is dan ook heel eenvoudig in te zien vanuit het Klanten Portal. Daarnaast zijn de Track & Trace pagina’s vanuit de orders op te vragen, of te delen! Uw klant kan dus zelfs de uiteindelijke ontvangers informeren over de actuele status. Dit levert voor zowel uw klanten als de planner veel voordeel op.

Offertes en tarieven

Wanneer u ervoor kiest om tarieven zichtbaar te maken in het Klanten Portal (afhankelijk van de gebruikersrechten) kunnen klanten direct zien wat een transportopdracht kost. Hierdoor kunt u het Klanten Portal ook als offertemodel gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om klanten de mogelijkheid te bieden om offertes aan te vragen via uw Klanten Portal. De planning maakt vervolgens de offerte in orde en mailt deze naar de klant.

De klant kan vanuit de ontvangen e-mail direct een offerte goedkeuren. De offerte wordt daarmee direct omgezet naar een opdracht in zowel het Klanten Portal als de planomgeving. Maakt u gebruik van de module Vreemde Valuta? Dan worden de prijzen in het Klanten Portal uiteraard ook weergegeven met de ingestelde valuta!

Facturatie

EasyTrans kent voor het Klanten Portal meerdere niveaus qua gebruikersrechten. Een klant met volledige rechten heeft ook toegang tot het eigen factuuroverzicht. Het factuuroverzicht biedt een weergave van lopende facturen en de factuurhistorie. Hierbij is in één oogopslag te zien wanneer een factuur uiterlijk betaald moet worden en óf een factuur al voldaan is. Kunt u Online betalingen ontvangen? Dan kunnen facturen ook vanuit het Klanten Portal betaald worden!

Exportfunctie

Met een Premium pakket beschikt u naast een Klanten Portal ook over een uitgebreide exportfunctie. Ook klanten (met volledige toegang tot het Klanten Portal) kunnen gebruik maken van deze exportfunctie. In een Klanten Portal zijn er diverse exportformats beschikbaar waarmee orderdetails kunnen worden geëxporteerd.

Vervoerder Portal/Chauffeurs App

Het Premium Plus pakket van EasyTrans Software bevat naast een volledig Transport Management Systeem, een eigen Klanten Portal en een uitgebreide exportfunctie óók een eigen Vervoerder Portal. Realtime nieuwe vervoersopdrachten doorgeven (planning) en ontvangen (vervoerder) is onderdeel van een Vervoerder Portal. De Vervoerder Portal kan vervolgens door een chauffeur gebruikt worden als Chauffeurs App. Hiermee kan een vervoerder o.a. onderweg transportorders afmelden.

Geautomatiseerde orderstatus

De afmeldinformatie die geregistreerd wordt met de Chauffeurs App is direct beschikbaar in uw planomgeving. Algemene afmeldinformatie zoals de tijd van ontvangst/afgifte, de naam van de ontvanger/afgever, digitale handtekeningen en afbeeldingen zijn daardoor ook direct zichtbaar in het Klanten Portal!

Geautomatiseerde prijsberekening

Afhankelijk van uw instellingen moet sommige afmeldinformatie mogelijk nog verwerkt worden door een planner, denk hierbij bijvoorbeeld aan wachttijden die moeten worden doorbelast aan een klant. Dit kan echter ook geautomatiseerd. Alle verwerkte en algemene afmeldinformatie is altijd meteen beschikbaar in uw Klanten Portal. Worden vastgelegde wachttijden bijvoorbeeld geautomatiseerd verwerkt? Als hier een (gedeeld) tarief aan gekoppeld is wordt dit direct getoond in het Klanten Portal.

Documentopslag module

Met de Documentopslag module van EasyTrans Software kunt u documenten bij uw transportorders opslaan. U kunt bijvoorbeeld ondertekende transportdocumenten, afbeeldingen, douanepapieren of originele orders direct bij uw transportopdrachten bewaren. Dit helpt u om uw dossierbeheer veilig en volledig te digitaliseren in uw TMS!

Documenten delen

Bij iedere bestemming in uw order kunt u met de Documentopslag module twee documenten opslaan. Documenten van maximaal 2MB bij de standaard Documentopslag module, en tot 20MB bij de Documentopslag module Groot. Bij ieder document kunt u aangeven of deze enkel voor intern gebruik zichtbaar moet zijn, of ook gedeeld mag worden. Openbare documenten kunt u delen met uw klanten en vervoerders, interne documenten worden op geen enkele manier gedeeld.

Openbare documenten zijn direct zichtbaar in het Klanten Portal! Net als in uw planomgeving staan er in een Klanten Portal ‘bijlage’-iconen: Icoon - Document bijvoegen EasyTrans  bij alle bestemmingen waarbij documenten zijn opgeslagen. Uw klant kan hier de documenten downloaden en openen.

Documenten ontvangen

Maar niet alleen in de planomgeving kunnen documenten worden opgeslagen. Bij het plaatsen van een weborder kan een klant ook zelf documenten toevoegen bij de bestelling! Zodra de weborder daadwerkelijk is geplaatst kan de klant geen wijzigingen meer aanbrengen in het dossier. Het toegevoegde document is automatisch een openbaar document, en er kunnen geen documenten meer worden toegevoegd of verwijderd. Een klant kan dan enkel de (openbare) documenten nog inzien.

Koppeling Externe Vervoerders

Biedt uw transportbedrijf het vervoer van zendingen aan via externe vervoerders? Soms maken deze externe vervoerders gebruik van een eigen bestelportal. EasyTrans Software biedt koppelingen met diverse logistieke dienstverleners (zoals DHL, DPD, GLS, Packs, TNT en UPS). Met een koppeling tussen beide systemen kunt u gemakkelijk en snel zendingen aanmelden bij de vervoerder. De prijs wordt teruggekoppeld en er kan direct een verzendlabel worden aangemaakt. Bij veel koppelingen kunnen zendingen ook vanuit het Klanten Portal worden aangemeld. Uw klant kan dan zelf orders aanmelden en verzendlabels printen. De koppelingen bevatten daarbij geïntegreerde Track & Trace. Hierdoor blijven u en uw klant altijd op de hoogte over de status van de zending.

INHOUD