Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Diensten en Tarieven

Diensten aanbieden

Standaard worden alle producten die zijn vastgelegd in het Transport Management Systeem aangeboden in het Klanten Portal. De ingestelde tarieven zijn daarbij zichtbaar voor klanten die hier de gebruikersrechten voor hebben. Wil je bepaalde diensten niet aanbieden? Dat is mogelijk! Bij de product-opties van de diensten kun je instellen of je een product wel of niet wilt aanbieden in het Klanten Portal. Of, wél wilt aanbieden maar géén tarieven wilt tonen. Je bepaalt dus helemaal zelf welke diensten je aanbiedt in het Klanten Portal.
Tip: Standaard kun je producten ook (enkel) beschikbaar maken voor bepaalde klanten. Gebruik hiervoor de functie ‘Product koppelen aan bepaalde klanten’ bij de product-opties.

Product niet aanbieden

Standaard worden alle producten die zijn vastgelegd in het Transport Management Systeem aangeboden in het Klanten Portal. Bij de product-opties van de diensten kun je echter aangeven dat je een dienst niet wilt aanbieden:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Product’.
 2. Open het product dat je NIET wilt aanbieden via het Klanten Portal.
 3. Vink bij ‘Product-opties’ de optie ‘Product niet weergeven in de web-order omgeving’ aan.
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan.

Weergave tarieven

Standaard worden de tarieven die zijn gekoppeld aan de diensten getoond in het Klanten Portal. Op deze manier kun je het Klanten Portal ook als een soort offertemodel gebruiken. Uiteraard worden tarieven alleen getoond aan gebruikers die hiervoor de juiste rechten hebben. Maak je gebruik van de module Meerder Valuta? Dan worden de tarieven weergegeven in de ingestelde valuta. Wil je liever helemaal geen tarieven tonen of alleen de totaalprijs? Dat is mogelijk:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Product’.
 2. Open het product dat waarbij je weergave van de tarieven wilt aanpassen.
 3. Vink bij ‘Weergave opties in het Klanten Portal’ de juiste weergave voor de tarieven aan.
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan.

Aanvullende diensten tonen

Sommige transportproducten kunnen aanvullende diensten bevatten, denk bijvoorbeeld aan een aanvullende verzekering. Deze diensten heb je in het Transport Management Systeem vast kunnen leggen als een tarief. Bijvoorbeeld als een tarief dat standaard niet actief is. Je kunt een dergelijke aanvullende dienst ook aanbieden in het Klanten Portal:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’.
 2. Open het desbetreffende tarief en maak het selecteerbaar in het Klanten Portal:
  • Vink ‘Tarief door klant te selecteren in het Klanten Portal’ aan.
   Let op: Deze functie is niet beschikbaar wanneer het tarief op ‘Altijd actief’,  Dynamische tarief’ of tariefsoort ‘Brandstoftoeslag’ staat.
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instellingen op te slaan.
INHOUD