Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Diensten en Tarieven

Diensten aanbieden

Standaard worden alle producten die zijn vastgelegd in uw Transport Management Systeem aangeboden in uw Klanten Portal. De ingestelde tarieven zijn daarbij zichtbaar voor klanten die hier de gebruikersrechten voor hebben. Wilt u bepaalde diensten niet aanbieden? Dat is mogelijk! Bij de productopties van uw diensten kunt u instellen of u een product wel of niet wilt aanbieden in uw Klanten Portal. Of, wél wilt aanbieden maar géén tarieven wilt tonen. U bepaalt dus helemaal zelf welke diensten u aanbiedt in uw Klanten Portal.
Tip: Standaard kunt u producten ook (enkel) beschikbaar maken voor bepaalde klanten. Gebruik hiervoor de functie ‘Product koppelen aan bepaalde klanten’ bij de productopties.

Product niet aanbieden

Standaard worden alle producten die zijn vastgelegd in uw Transport Management Systeem aangeboden in uw Klanten Portal. Bij de productopties van uw diensten kunt u echter aangeven dat u een dienst niet wilt aanbieden:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Product’.
 2. Open het product dat u NIET wilt aanbieden via het Klanten Portal.
 3. Vink bij ‘Productopties’ de optie ‘Product niet weergeven in de web-order omgeving’ aan.
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instelling op te slaan.

Tarieven niet tonen

Standaard worden de tarieven die zijn gekoppeld aan uw diensten getoond in het Klanten Portal. Op deze manier kunt u een Klanten Portal ook als een soort offertemodel gebruiken. Uiteraard worden tarieven alleen getoond aan gebruikers die hiervoor de juiste rechten hebben. Maakt u gebruik van de module Meerder Valuta? Dan worden de tarieven weergegeven in de ingestelde valuta. Wilt u liever helemaal geen tarieven tonen? Dat is mogelijk:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Product’.
 2. Open het product dat waarbij u GEEN tarieven wilt tonen in het Klanten Portal.
 3. Vink bij ‘Productopties’ de optie ‘Tarieven niet weergeven in de web-order omgeving’ aan.
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instelling op te slaan.

Aanvullende diensten tonen

Sommige transportproducten kunnen aanvullende diensten bevatten, denk bijvoorbeeld aan een aanvullende verzekering. Deze diensten heeft u in uw Transport Management Systeem vast kunnen leggen als een tarief. Bijvoorbeeld als een tarief dat standaard niet actief is. U kunt een dergelijke aanvullende dienst ook aanbieden in het Klanten Portal:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’.
 2. Open het desbetreffende tarief en maak het selecteerbaar in uw Klanten Portal:
  1. Vink ‘Tarief door klant te selecteren in web-order omgeving’ aan.
   Let op: Deze functie is niet beschikbaar bij dynamische tarieven.
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instellingen op te slaan.
INHOUD