Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Stap 5: Weergave Marges

Wanneer u uw inkooptarieven heeft ingesteld gaat de prijsberekening bij uw orders bijna volledig geautomatiseerd. Bij de prijsberekening ziet u direct de verkoopprijzen én de inkoopprijzen met hierbij de brutowinst en de brutowinstmarge. Ook in uw orderoverzicht kunt u in één oogopslag zien wat een order kost en opbrengt, door de kolommen ‘Verkoop’ en ‘Inkoop’. Indien gewenst kunt u hierbij ook een kolom ‘Marge’ activeren.

Orderoverzicht

In uw orderoverzicht kunt u door de kolommen ‘Verkoop’ en ‘Inkoop’ in één oogopslag zien wat een order kost en opbrengt. Indien gewenst kunt u hierbij ook een kolom ‘Marge’ weergeven. Deze kolom toont het verschil tussen de verkoop- en de inkoopprijs.
Tarieven zijn uiteraard alleen zichtbaar voor gebruikers met de juiste rechten.

Kolom ‘Marge’

Activeer de extra kolom ‘Marge’ door de volgende stappen te volgen:

  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > tabblad ‘Geavanceerd’
  2. Selecteer bij ‘Weergave instellingen voor het order overzicht’ de optie ‘Marge weergeven’
  3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instelling op te slaan
Vorige Stap 4: Inkoopafstanden
INHOUD