Waar kunnen wij u bij helpen?
Afdrukken

Stap 4: Inkoopafstanden

Met de Inkoopmodule van EasyTrans Software kunt u werkelijk gereden kilometers ten opzichte van berekende kilometers bijhouden. Het kan zijn dat u bij uw kilometerberekening bepaalde afstandscorrecties wilt hanteren, daarom kunt u hiervoor inkoopafstandcorrecties vastleggen. Bij een geautomatiseerde kilometerberekening in een order wordt dan direct het juiste aantal inkoopkilometers berekend en vastgelegd.

Inkoopafstandcorrectie

U kunt werkelijk gereden kilometers ten opzichte van berekende kilometers bijhouden. Bij het gebruik van de geautomatiseerde kilometerberekening in een order worden vastgelegde inkoopafstandcorrecties geautomatiseerd meegenomen.

Standaard inkoopafstandcorrectie

U kunt standaard inkoopafstandcorrecties instellen – per kilometer of procentueel, positief of negatief. De standaard inkoopafstandcorrecties worden automatisch overgenomen naar nieuwe vervoerders die u aanmaakt in EasyTrans. Uiteraard kunt u per vervoerder nog afwijken van uw standaard instellingen.

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > tabblad ‘Vervoerders’
 2. Geef de inkoopafstandcorrectie in, per kilometer of procentueel:
  1. ‘Standaard inkoop afstand correctie’
   Correctie op het aantal kilometers (positief of negatief); Bij een geautomatiseerde kilometerberekening in een order wordt dit ingegeven aantal erbij opgeteld (positief getal) of afgetrokken (negatief getal).
  2. ‘Standaard inkoop afstand correctie procentueel’
   Percentage van het aantal kilometers (positief of negatief); Bij een geautomatiseerde kilometerberekening in een order wordt dit ingegeven percentage bij het aantal kilometers opgeteld (positief percentage) of afgetrokken (negatief percentage).
 3. (Indien van toepassing) Pas de standaard instelling toe op reeds bestaande vervoerders door op het ‘kopiëren’-icoon Icoon- Standaard instellingen kopiëren te klikken.
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om uw instelling op te slaan.

Inkoopafstandcorrectie per vervoerder

De inkoopafstandcorrectie die u heeft vastgelegd bij uw algemene instellingen wordt toegepast bij elke vervoerder die u nieuw aanmaakt in EasyTrans. U kunt per vervoerder nog afwijken van deze standaard inkoopafstandcorrecties:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Vervoerders’ > ‘Vervoerder overzicht’
 2. Open de vervoerder waarbij u een afwijkende inkoopafstandcorrectie wilt instellen.
 3. Geef bij ‘Overige gegevens’ de inkoopafstandcorrectie in, per kilometer of procentueel:
  1. ‘Inkoop afstand correctie’
   Correctie op het aantal kilometers (positief of negatief); Bij een geautomatiseerde kilometerberekening in een order wordt dit ingegeven aantal daarbij opgeteld (positief getal) of afgetrokken (negatief getal)
  2. ‘Inkoop afstand correctie procentueel’
   Percentage van het aantal kilometers (positief of negatief); Bij een geautomatiseerde kilometerberekening in een order wordt dit ingegeven percentage bij het aantal kilometers opgeteld (positief percentage) of afgetrokken (negatief percentage).
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de inkoopafstandscorrectie op te slaan.

Vervoerder Portal

Met een Premium Plus pakket van EasyTrans Software is een eigen Vervoerder Portal onderdeel van uw Transport Management Systeem. Een Vervoerder Portal biedt planners de mogelijkheid om realtime nieuwe vervoersopdrachten door te geven. De vervoerdersportal kan vervolgens door een chauffeur gebruikt worden als Chauffeurs App, waarmee onderweg orders afgemeld kunnen worden. De afmeldinformatie, waaronder de gereden kilometers, zijn direct beschikbaar in uw planomgeving.

De werkelijk gereden kilometers die zijn vastgelegd met behulp van de Chauffeurs App kunt u op twee manieren ontvangen:

Standaard instelling

Standaard worden de gereden kilometers die zijn doorgegeven via de Chauffeurs App afzonderlijk weergegeven bij de prijsberekening in een order. De planning kan vervolgens deze afmeldinformatie verwerken.

Kilometers direct berekenen

U kunt er ook voor kiezen om de inkoopafstand direct te verwerken bij de prijsberekening in een order. Gereden kilometers die zijn vastgelegd met behulp van de Chauffeurs App worden dan direct geplaatst bij ‘Inkoop afstand’ bij de order:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > Tabblad ‘Orders’
 2. Vink bij ‘Chauffeurs App instellingen’ de optie ‘Afstand totale rit direct opslaan in het inkoop afstand veld’ aan
 3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan
INHOUD