Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Stap 1: Inkooptarieven vastleggen

Zodra de Inkoopmodule in je EasyTrans omgeving is geactiveerd kun je aan ieder verkooptarief een inkooptarief koppelen. Je kunt hierbij tevens vastleggen of je met bepaalde vervoerders / chauffeurs afwijkende tarieven heeft afgesproken. Door de inkooptarieven vast te leggen zijn de kosten en opbrengsten van een transportopdracht altijd direct inzichtelijk en kunt je eenvoudig en snel inkoopfacturen aanmaken.

Inkooptarieven

Inkooptarieven worden gekoppeld aan verkooptarieven, hierbij kun je standaard tarieven ingeven maar ook specifieke tarieven per vervoerder. Gebruik je staffelprijzen? Ook daar kunnen inkooptarieven bij vastgelegd worden!
Tip: Heb je inkooptarieven waarbij geen verkooptarief hoort? Maak dan een nieuw tarief aan en laat de verkoop op 0,00 staan.

Standaard tarieven

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Tarieven’
 2. Open het verkooptarief waaraan je een inkooptarief wilt koppelen
  Tip: Filter het tarievenoverzicht op het product waar je mee aan de slag wilt!

Onder de verkooptarieven kun je vastleggen welk inkooptarief hieraan gekoppeld moet worden:

 1. Geef de inkooptarieven in.
 2. (Indien van toepassing) ‘Inkooptarief intern’
  Vink deze optie aan wanneer je het tarief gebruikt om kosten voor de brutowinstberekening bij te houden, maar die niet voor de vervoerder zijn. Het inkooptarief wordt wel opgeteld bij de totale kosten en de marge, maar wordt niet naar de vervoerder verstuurd in de vervoersopdracht en op de inkoopfactuur. Het tarief komt dan niet op een inkoopfactuur, ten bate van een vervoerder.
 3. Zijn er GEEN afwijkende tarieven per vervoerder?
  Klik dan op ‘Opslaan & Sluiten’ om het inkooptarief op te slaan

Per vervoerder

Heb je met een vervoerder afwijkende prijsafspraken gemaakt? Ook die kun je ingeven!

 1. Geef bij het desbetreffende tarief, bij ‘Afwijkend inkooptarief per vervoerder’ de afwijkende tarieven in:
  1. Selecteer bij ‘Vervoerder’ de desbetreffende vervoerder
  2. Geef het inkooptarief in
  3. (Indien van toepassing) Geef het minimum inkoopbedrag in
 2. Klik op ‘Opslaan’ of druk op Enter om het tarief op te slaan
  Inkoopmodule - Afwijkende inkooptarieven vastleggen
  Voorbeeldingave afwijkende inkooptarieven EasyTrans
 3. Heb je met meer vervoerders afwijkende prijsafspraken?
  Herhaal dan bovenstaande stappen
 4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de inkooptarieven op te slaan

Staffelprijzen

Werk je met staffelprijzen? Ook aan die verkooptarieven kun je inkooptarieven koppelen:

 1. (Indien van toepassing) Gaat het om een afwijkend inkooptarief voor een bepaalde vervoerder?
  Geef dan eerst een tarief in bij ‘Afwijkend inkooptarief per vervoerder’. Zie uitleg ‘per vervoerder’.
 2. Klik (onderaan het scherm) op ‘Staffelprijzen’
 3. Leg bij de reeds bestaande staffelprijzen de inkoopprijzen vast
 4. (Indien van toepassing) Geef het afwijkende inkooptarief per vervoerder in
  Inkoopmodule- Inkooptarieven staffelprijzen vastleggen
  Voorbeeldingave (afwijkende) inkooptarieven bij staffelprijzen in EasyTrans

Meer informatie over het vastleggen van staffelprijzen is te lezen bij: Staffelprijzen

INHOUD