Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Stap 5: Weergave Marges

Wanneer de inkooptarieven correct zijn ingesteld, gaat de prijsberekening bij orders bijna volledig geautomatiseerd. Bij de prijsberekening zie je direct de verkoopprijzen én de inkoopprijzen met hierbij de brutowinst en de brutowinstmarge. Ook in het orderoverzicht is in één oogopslag te zien wat een order kost en opbrengt, door de kolommen ‘Verkoop’ en ‘Inkoop’. Indien gewenst kun je hierbij ook een kolom ‘Marges’ activeren.

Brutowinstmarge

Brutowinstmarges worden in EasyTrans geheel geautomatiseerd berekend. De marges worden in orders altijd weergegeven en zijn optioneel zichtbaar in het order overzicht.

Minimale marges

Bij de prijsberekening in een order kun je direct zien wat de brutowinstmarge op de opdracht is. Per product (dienst) is het mogelijk om een minimale brutowinstmarge in te stellen. Voldoet een order niet aan de minimale marge? Dan wordt de marge rood gekleurd weergegeven.

  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Tarievenbeheer’ > ‘Producten’
  2. Open het gewenste product waarbij je een minimale marge wilt instellen
  3. Geef de ‘Minimum marge’ in
  4. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan

Kolom ‘Marge’ Order overzicht

In het order overzicht kun je door de kolommen ‘Verkoop’ en ‘Inkoop’ in één oogopslag zien wat een order kost en opbrengt. Indien gewenst kun je hiernaast ook een kolom ‘Marge’ activeren. Deze kolom toont het verschil tussen de verkoop- en de inkoopprijs.
Tarieven zijn uiteraard alleen zichtbaar voor gebruikers met de juiste rechten. Activeer de extra kolom ‘Marge’ door de volgende stappen te volgen:

  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > tabblad ‘Geavanceerd’
  2. Selecteer bij ‘Weergave instellingen voor het order overzicht’ de optie ‘Marge weergeven’
  3. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ om de instelling op te slaan
INHOUD