Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Foutieve Factuur

Een foutieve factuur gemaakt? Geen probleem, dit is te corrigeren in EasyTrans!

Een incorrecte factuur kun je op drie manieren herstellen. Het is mogelijk om een correctie via een order te maken, je kunt een creditnota aanmaken of je kunt een bestaande factuur aanpassen en opnieuw versturen.
Facturen met een negatief totaalbedrag worden in EasyTrans automatisch aangemaakt als creditfactuur!

Correctie via een order

Gaat het om een correctie vanwege een fout in één order? Dan is het wellicht handig om het teveel betaalde bedrag te crediteren door middel van een creditorder/‘retour’order.

Maak hiervoor een nieuwe order aan (bijvoorbeeld door de foutieve order te kopiëren) en breng het teveel berekende bedrag in mindering. Geef hiervoor bij ‘Prijsberekening’ simpelweg minbedragen in, oftewel gebruik bij de bedragen een minteken (-). Na de correctie kan de creditorder mee met de eerstvolgende facturatieronde!
Let op: Wil je een creditfactuur maken? Standaard maakt EasyTrans verzamelfacturen aan. Alleen facturen met een negatief totaalbedrag worden aangemaakt als creditfactuur.

Lees meer over het aanmaken van creditorders bij: Creditorder

Correctie foutieve factuur

Het is mogelijk om de foutieve factuur te verwijderen en het factuurnummer opnieuw te gebruiken!
Open de foutieve factuur en noteer alle belangrijke gegevens, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer en de factuurdatum.
Verwijder vervolgens de factuur en corrigeer de fouten in de order(s) of klantgegevens.
Maak vervolgens opnieuw een factuur aan met hetzelfde factuurnummer en -datum!

Lees meer over het corrigeren van facturen bij: Factuur corrigeren

Creditfactuur

Moet je factuur in zijn geheel corrigeren? Corrigeer dan alle orders die op de factuur staan en maak een creditfactuur aan.

Kopieer vanuit het orderoverzicht alle orders die op de factuur staan. Open de order(s) en zet bij ‘Prijsberekening’ een minteken voor alle bedragen. Maak na de correcties een creditfactuur* aan van de orders.
De foutieve factuur is nu gecorrigeerd waardoor de orders correct ingegeven en gefactureerd kunnen worden.
Let op: * Standaard maakt EasyTrans verzamelfacturen aan. Alleen facturen met een negatief totaalbedrag worden aangemaakt als creditfactuur.

Lees meer over het crediteren van facturen bij: Creditfactuur

INHOUD