Waar kunnen wij je bij helpen?
Afdrukken

Creditfactuur maken

Een creditfactuur maken gaat heel eenvoudig in EasyTrans.
Facturen met een negatief totaalbedrag worden automatisch aangemaakt als creditfactuur.

Creditfacturen EasyTrans

Door creditorders vast te leggen en te factureren wordt dus automatisch een creditfactuur gegenereerd.

Let er hierbij wel op dat EasyTrans standaard verzamelfacturen aanmaakt en dat álle orders met de status ‘Gecontroleerd’ klaar staan voor facturatie.

Creditfactuur maken

Is er iets misgegaan met de facturatie en verlangt de ontvangende partij een creditfactuur? Ga dan als volgt te werk:

 1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Facturen’ > ‘Factuur overzicht’
 2. Open de factuur waarvan een creditfactuur gemaakt moet worden
 3. Crediteer alle orders die op de foutieve factuur staan:
  1. Ga via het hoofdmenu naar ‘Planning’ > ‘Order overzicht’
  2. Selecteer alle orders die op de factuur staan
  3. Kies bij ‘Met geselecteerde orders’ voor de snelbewerking ‘Kopiëren’
  4. Open de gekopieerde orders en zet bij ‘Prijsberekening’ een minteken (-) voor de bedragen
  5. Zet de orders op ‘Gecontroleerd’ om ze te kunnen factureren
 4. Factureer de creditorders zoals je gewend bent
  Let op: Alle orders met de status ‘Gecontroleerd’ staan klaar voor facturatie. Alleen facturen met een negatief totaalbedrag worden aangemaakt als creditfactuur.

De factuur is nu gecrediteerd! Maak nu eventueel opnieuw een correcte factuur door orders opnieuw/correct in te geven. En vervolgens te factureren zoals je gewend bent.

Moet je een correctie maken vanwege een fout in één order? Dan is het wellicht handig om het teveel betaalde bedrag te crediteren door middel van een creditorder/‘retour’order.
Lees dan verder onder: Creditorder

Het is ook mogelijk om de foutieve factuur te verwijderen en het factuurnummer opnieuw te gebruiken.
Lees dan verder onder: Factuur corrigeren

INHOUD